ESG en het publieke domein

en wat je als publieke domein financial moet weten

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
29 november 2022 - Leiden
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 775,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Organisatie advies, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

- RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs


Voor velen is 'ESG & het sociale domein' een vanzelfsprekende combinatie. 'Het goede goed doen' zit, als het ware, in de DNA van de organisatie verankerd. En de toevoegende waarde van het primaire proces van de organisatie is onomstotelijk duidelijk voor eenieder. Toch? 

En ondanks deze waarschijnlijkheid, komen er steeds meer verwachtingen en vereisten over ESG-verslaglegging, ook voor publieke sector organisaties.

Wat is nu 'al' van toepassing, wat zit er in de pijpleiding en wat zouden logische vervolgstappen in regelgeving kunnen gaan zijn? Met welk tijdspad moet rekening gehouden worden? En hoe verhoudt dit zich tot de rol en de verantwoordelijkheden van de financial?

Essentieel is hierbij is de context van de publieke sector in de totale keten. Weet je voldoende van je rol in de keten, hoe doe je een check op de toekomstbestendigheid van je ketenpartners? Daarnaast wil je weten of/hoe duurzaam de operatie van je organisatie is en die van je ketenpartners. Hoe ontwikkel je hierop beleid en hoe houd je de (ook niet) financiële regie?

Het onderwerp roept terecht veel vragen op en deze eendaagse overzichtscursus biedt vele antwoorden. Niet alle, want het gebied is nog in ontwikkeling, maar wel veel. En de cursus vormt de gelegenheid om met elkaar te sparren over de impact van deze ontwikkelingen, wat dit ons zegt over de zeitgeist en de (on)mogelijkheden waar je je organisatie mee geconfronteerd ziet. 

Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leren over (aanstaande) ESG wet- en regelgeving voor organisaties, deels nu al van toepassing ook in het publieke domein
  • Leren over de ESG-gerelateerde verwachtingen die leven bij de verschillende stakeholders en welke risico's gelopen worden als deze niet worden meegewogen
  • Leren over de vooralsnog verschillen inzake de ESG-verwachtingen en vereisten van toepassing op het bedrijfsleven

Inhoud
'ESG & het publieke domein' vliegt het 'goede goed doen' aan vanuit de volgende perspectieven:

  • Strategie en beleid
  • financieel management
  • risicomanagement
  • reputatiemanagement

In de cursus is er volop ruimte om je eigen praktijk aan de orde te stellen. Hierdoor is het mogelijk de cursus te verbinden met de vraagstukken uit je eigen organisatie. 

Bestemd voor 
(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.

Jurgen de Ruiter RA

Jurgen heeft veel ervaring met het professionaliseren van de bedrijfsvoering en de financiële functie van vastgoedorganisaties. daarin draagt hij zorg voor een heldere structuur en een financieel gezonde organisatie: een organisatie die in control is en een sterke focus heeft op het realiseren van de forse maatschappelijke opgaves voor de huurders en andere stakeholders. In zijn rol als directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning bij Parteon was hij tevens verantwoordelijk tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op duurzaamheid en de aansturing het ontwikkelen van de visie op duurzaamheid en de aansturing van het duurzaamheidsprogramma. Tevens is hij actief in meerdere netwerken zoals Energiesystemen van de Toekomst, COP Bouwlab Digital Twin , Cirkelstad, Corponet, VERA en Aedes.

drs. Vincent Wanders RA

Drs Vincent Wanders RA doceert sinds 1990 financiële auditing en GRC vakken voor verschillende instellingen (UvA, VU, Nyenrode) en opleiders (Alex van Groningen, Ebbinge) Zijn onderwijs en onderzoeks werkzaamheden verricht hij altijd naast zijn praktijk werk als bestuurder, CFO of accountant. Bij Nyenrode University doceert hij o.a. Financial Auditing en Corporate Governance in de postmasterfase. Op de Vrije Universiteit (VU) was hij van 2009 tot 2016 kerndocent voor de postmaster opleiding Compliance& Integriteitsmanagement en heeft hij het programma mede ontwikkeld. Voor NBA opleidingen doceerde hij in het najaar 2021 de cursus Continuïteit.

Door zijn commissie werkzaamheden binnen VNONCW en NBA blijft hij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, zoals ESG en de Digitale agenda.

De cursus vindt plaats in Fletcher Wellness-Hotel Leiden in Leiden

Adres

Fletcher Wellness-Hotel Leiden Bargelaan 180 Leiden Telefoonnummer (071) 870 02 60 E-mailadres banquetsales@wellnesshotelleiden.nl