Webinar Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
30 mei 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 325,00 (leden) / € 355,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy, Finance, Strategie & Performance, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

Volg een interactief webinar over het vakgebied Externe Verslaggeving. Met toelichting van de docent, het beantwoorden van vragen, van stellingen, met praktijkvoorbeelden en overleg in kleine groepen heb je een interactieve bijeenkomst. In 4 uur weer bijgepraat over dit belangrijke onderdeel van je werkzaamheden.

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is. Daarbij gaat om de actualiteiten voor de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied

Doel
Je neemt kennis van relevante actualiteiten in de regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe je deze in de praktijk toepast.

Inhoud
De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna onderwerpen in detail worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

De wijzigingen voor de jaarrekeningen over 2021 en 2022 en de gebeurtenissen in NBA Alert 45 komen aan de orde.

Onderwerpen
Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A   Reikwijdte, opbouw en inhoud

  • BW 2 Titel 9
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen die kernbepalingen bevatten
  • Gebeurtenissen zoals opgenomen in de NBA Alert 45

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
    - Kennisoverdracht
    - Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
    - Reflectie

Er is ook een fysieke training over dit onderwerp

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.