Franchise, een rechtsgebied in beweging

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
1 december 2022 - Eindhoven
Tijd
13:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 325,00 (leden) / € 355,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal, Juridisch & Advies
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
3 pe-uren

Franchising is een populaire vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemers. Bekende voorbeelden zijn HEMA, McDonald’s en Albert Heijn maar er zijn in Nederland ondertussen meer dan 900 formules actief. Mede gezien deze populariteit zullen adviseurs, zoals accountants, steeds vaker te maken krijgen met vragen over franchise.

In deze cursus komen op een laagdrempelige wijze diverse belangrijke juridische facetten van de franchise samenwerking aan bod. Denk daarbij onder meer aan de Wet franchise, aansprakelijkheden voor exploitatieprognoses, aandachtspunten bij de verkoop van een franchise onderneming, huurkoppelingen, het beëindigen van de franchiseovereenkomst, non-concurrentiebedingen, de wettelijke goodwill-bepaling en nog veel meer. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om tijdens de cursus vragen te stellen aan de docent.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus heb je een goed begrip van de franchise samenwerking en zicht op welke (al dan niet juridische) valkuilen aanwezig zijn. Met deze informatie kom je beter beslagen ten ijs bij het adviseren en bedienen van je franchise klanten.

Inhoud
Aan de hand van de diverse stadia van een franchiseovereenkomst zullen tijdens de cursus thematisch diverse onderwerpen besproken worden. Ten aanzien van de totstandkoming van de franchiseovereenkomst zullen bijvoorbeeld de precontractuele vereisten van de Wet franchise aan bod komen, de standstill -periode alsmede de problematiek omtrent exploitatieprognoses.

Onderwerpen die spelen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst, en onder meer besproken zullen worden tijdens de cursus, zijn de plicht tot ondersteuning en bijstand van de franchisegever, het contractuele non-concurrentiebeding, de huurkoppeling, het exclusieve afnamebeding, huurkoppelingen, het instemmingsrecht van franchisenemers en wijzigingsbedingen. Ten aanzien van de beëindiging van de franchiseovereenkomst zullen onder meer het beëindigen van duurovereenkomsten ter sprake komen, alsmede het postcontractuele non-concurrentiebeding, de wettelijke goodwill-bepaling, de verkoop van de onderneming en de afwikkeling van de franchise.

De insteek daarbij is dat de informatie zoveel mogelijk praktisch toepasbaar is.

Bestemd voor
Mkb accountant, Openbaar accountants

Jan-Willem Kolenbrander mr. Jan-Willem Kolenbrander is advocaat gespecialiseerd in franchises

De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres

Novotel Eindhoven Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven Telefoonnummer (040) 252 65 75 E-mailadres reservations@novoteleindhoven.com