Fysieke Workshop Voorbereiding Kennistoets *Vernieuwd*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
26 september 2022 - Nieuwegein
Tijd
13:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 285,00 (leden) / € 310,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Controlepraktijk, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Intern accountants, Openbaar accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
3 pe-uren

26 september 2022 - Nieuwegein


In het kader van de Verordening op de Kennistoets wordt een online kennistoets afgenomen in de maanden augustus 2022 tot en met oktober 2022. Deze kennistoets richt zich op de inhoud van de beroepsvoorschriften voor wettelijke en vrijwillige controleopdrachten van een jaarrekening/historische financiële informatie. Deze fysieke training helpt je in de voorbereiding op de kennistoets.

Kennis van de structuur en de toepassing van – in belangrijke mate - de NV COS is wel noodzakelijk voor een succesvolle deelname aan de Kennistoets. Het gaat erom dat je begrijpend leest wat er in de vraagstelling staat en de vertaling maakt naar de relevante beroepsvoorschriften.

De Kennistoets is uniform en kent geen varianten per doelgroep. Daarom moeten ook de kwalificerende intern en overheidsaccountants en de openbaar accountants die werkzaamheden (gaan) verrichten voor uitsluitend vrijwillige controles kennis hebben over de beroepsreglementering voor wettelijke controles.

Leerdoelen
De accountant (opnieuw) kennis te laten nemen van de structuur en inhoud van de beroepsreglementering, waarmee de online kennistoets efficiënt en effectief kan worden afgelegd. Kennisnemen (indien noodzakelijk) van de wijzigingen in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Inhoud
De structuur en de inhoud van de beroepsreglementering staat centraal. Deze wordt besproken op hoofdlijnen in een raster en voor de NV COS voor de relevante Standaarden 200 tot en met 899. Tussendoor worden direct opdrachten uitgevoerd die eerst op de structuur gericht zijn. Vervolgens wordt een aantal inhoudelijke oefenvragen met antwoorden doorgenomen, gebaseerd op de systematiek zoals die ook in de Kennistoets wordt gehanteerd. Tot slot maakt de deelnemer zelfstandig – en onder gepaste tijdsdruk – een aantal oefenvragen met een korte evaluatie daarvan (“Waar sta ik nu mogelijk”).

Onderwerpen
Het relatieve aandeel van het onderwerp in de totale tijd is mede gebaseerd op het relatieve gewicht van het aantal vragen in de Kennistoets.

Introductie

 • Aanleiding voor deze cursus
 • Opbouw van deze cursus
 • De algemene structuur van de beroepsreglementering: het raster.
 • De HRA 2022: op papier en online
 • Praktische informatie over de Kennistoets

De VGBA en ViO (15%)

 Opbouw VGBA

 • Wijzigingen uit 2020, 2021 en 2022
 • Oefenvragen
 • Opbouw ViO
 • Wijzigingen uit 2020, 2021 en 2022
 • Oefenvragen

De Wta, het Bta en de NVKS (5%)

 Opbouw per onderdeel

 • Wijzigingen uit 2020, 2021 en 2022 per onderdeel
 • Oefenvragen

 De Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (85%)

 Opbouw NV COS

 • Opbouw Standaarden 200 tot en met 899
 • Opbouw van een Standaard
 • Oefenvragen

 Oefentoets onder beperkte tijdsdruk

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
     - Kennisoverdracht
     - Het maken van opdrachten
     - Reflectie op de eigen positie

Er is ook een interactief webinar over dit onderwerp

Bestemd voor
Openbaar accountants en intern en overheidsaccountants die in 2022 de Kennistoets af zullen leggen.

Neem de HRA Editie 2022 mee op papier of de toegang online voor raadpleging.

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl