Grip op (financiële) impact van burgerparticipatie

beter onderbouwde en breder gedragen besluitvorming

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
29 september 2022, 20 oktober 2022, 10 november 2022 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 2.550,00 (leden) / € 2.795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance, Performance Management, Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
22 pe-uren

29 september 2022, 20 oktober 2022, 10 november 2022 - Breukelen Ut

Bijzonderheden

  • RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
  • De cursus omvat 3 lesdagen verspreid over 2 maanden.
  • Tussen de cursusdagen ga je in je eigen organisatie met de leerstof aan de slag. Deze opdrachten vragen gemiddeld zo'n 2 uur per lesdag.

Burgerparticipatie is meer dan een trend: het is een blijvertje. Dit vanuit de overtuiging dat dat burgers de basis vormen van de (lokale) bestuursagenda. Dit besef heeft een nog grotere impuls gekregen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij burgers zelf, waarbij het de bedoeling is dat met lokale initiatieven oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke problemen en dat burgers zelf directe invloed hebben op hun leefomgeving.

Dit klinkt mooi en is ook mooi, maar roept ook gelijk 'hoe' vragen op. Niet alleen de hoeveelheid participaties zal toenemen, maar ook hun impact. Hoe draag je als financial bij aan het grip houden op proces en financiële impact van dit onderdeel van het publieke besluitvormingsproces?

Meten = weten is het oude 'financiële vak' adagium. Hoe kunnen de kosten van draagvlak en verandering inzichtelijk en beheersbaar gemaakt worden? Hoe kan er gedegen verantwoording afgelegd worden over de omvang en het proces uitgifte van publieke middelen door burgerinitiatieven? Hoe raakt dit de rest van de keten? En hoe zorg je er voor dat je regie houdt?

Lees meer over de inhoud van de lesdagen.

Doelstellingen
Tijdens de cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Kennis opdoen van het realiseren van burgerparticipatieprogramma’s als basis voor het ondersteunen van publieke besluitvorming en verkrijgen draagvlak
  • Inzicht opdoen in wat er komt kijken bij de rol van de financial in deze en welke vaardigheden dit vraagt
  • Tools krijgen voor de uitdagingen die je op je pad kunt verwachten
    (tegenstrijdige belangen, cultuurverschillen, gebrek aan openheid en vertrouwen, interne focus, onvoldoende inzicht in elkaars strategie en de waan van de dag)
  • Tips & tricks leren voor hoe te sturen op resultaten in relatie tot het participatieve proces
  • Inzicht krijgen op de logica van de rol van de financial bij participaties

Inhoud
De betrokkenheid van financials bij burgerparticipaties is niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk: omdat goede inhoudelijke besluitvorming, goede financieel onderbouwing behoeft. Omdat goede proces besluitvorming onderdeel uitmaakt van het risicobeleid van de organisatie.

Inzicht in het integrale speelveld van participatie is essentieel bij het 'in control' zijn. De financial kan hierbij een hele duidelijke toegevoegde waarde leveren vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden.

Deze 3-daagse cursus reikt je het overzicht, de skills en de tooling (processen, analyses) aan om grip te krijgen op het proces en de verantwoording hierover.

Bestemd voor 
Accountants in business, Controllers, Managerial controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals

 

Danny van den Boom

Danny heeft een achtergrond als bedrijfseconoom en daarmee vertaalt hij complexe, strategische en tactische vraagstukken naar begrijpelijke en bereikbare oplossingen in zowel het grootzakelijke segment als ministeries, provincies en lokale overheden. Met meer dan 20 jaar ervaring als procesbegeleider en facilitator werkt hij op het snijvlak tussen mens, proces en technologie om ‘the wisdom of the crowd’ te ontsluiten en te benutten voor een optimaal resultaat en een maximaal draagvlak.

drs. Frans van Rheenen

Frans van RheenenFrans is eigenaar van Timpulse BV; een advies- en trainingsbureau in klantgericht denken en werken. Uitgerust met vele krachtige praktijkverhalen, die hij in diverse innovatieve werkvormen tijdens zijn trainingen gebruikt, gidst, empowert en verbindt Frans mensen op alle niveaus en in groepen. Hij weet de kracht in een team los te maken door pro-activiteit als leidend principe centraal te stellen. Frans is adviseur, trainer en coach van mensen die meters willen maken en die veranderingen niet schuwen. Mensen die op zoek zijn naar ideeën en inspiratie om met elkaar te verbinden.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut Telefoonnummer 0346 265 888 E-mailadres sales@breukelen.valk.com