Het auditen van BCM

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
12, 19 december 2022 - Utrecht
Tijd
09:00 - 16:00, 09:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 895,00 (leden) / € 1.095,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Performance Management, Specials
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers
Niveau
Fundamental
Accountancy
12 pe-uren

12, 19 december 2022 - Utrecht


De norm ‘ISO 22301:2019 Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit (business continuity management systems) – Eisen’ specificeert de structuur en vereisten voor het implementeren en onderhouden van een bedrijfscontinuïteitsbeheersysteem (Business Continuity Management System [BCMS]).

Bedrijfscontinuïteit is het vermogen van een organisatie om tijdens een verstoring producten en diensten met een vooraf vastgestelde capaciteit binnen aanvaardbare tijdskaders te blijven leveren. Passend bij de aard, omvang en complexiteit van de organisatie en rekening houdend met de gewenste risicobereidheid. Dit helpt organisaties om processen, strategieën, oplossingen en responsstructuren uit te voeren, te onderhouden en te verbeteren om zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke reactie op verstoringen met minimale impact voor belanghebbenden.

Het structureert continue verbetering, zorgt ervoor dat aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan en ondersteunt het bereiken van de bedrijfscontinuïteits­doelstellingen. Een auditprogramma is een van de borgingsprocessen binnen een effectief BCMS.

Deelnemers ontwikkelen middels deze training kennis over en vaardigheden voor zowel het inrichten van een BCMS als het toetsen ervan.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer in staat:

 • de belangrijkste principes van BCM te beschrijven (gebaseerd op ISO 22301);
 • de belangrijkste principes van BCM in te richten binnen een organisatie; en
 • een auditprogramma te creëren voor BCM.

Inhoud
Dag 1 (6 uren)

 • Introductie van BCM
 • BCMS:
  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Evaluaties van prestaties
  • Verbeteren

Dag 2 (6 uren)

 • BCMS Uitvoering:
  • Operationele planning en beheersing
  • Business impact analyse
  • Risicobeoordeling
  • Strategieën en oplossingen
  • Plannen en procedures
  • Oefenprogramma
  • Evaluatie van de BC-documentatie en -vermogens

 

 • (Interne) Audit:
  • Algemeen
  • BCMS-specifieke elementen

Bestemd voor
Deze training is bedoeld voor financial professionals die zich bezighouden met het inrichten en/of toetsen van aan BCM gerelateerde onderwerpen.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Ferocia Opleiding en Training in Utrecht, maar kunnen indien gewenst ook digitaal worden bijgewoond.

Gert Kogenhop Gert Kogenhop is eigenaar van bcm+ en voorzitter van de normcommissie NEN-ISO BCM & CM. Hij adviseert organisaties over de inrichting van BCM en doceert regelmatig over dit onderwerp.

De cursus vindt plaats in Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. in Utrecht

Adres

Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. Atoomweg 50 Utrecht E-mailadres trainingen@ferocia.nl