HR Control: grip op de mensfactor van organisaties

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
1, 2 december 2022 - Utrecht
Tijd
09:30 - 19:30, 09:00 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 1.450,00 (leden) / € 1.550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
14 pe-uren

1, 2 december 2022 - Utrecht


Prijs is inclusief diner. Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief. Schrijf je je in samen met een HR-collega, dan geldt voor haar/hem ook de ledenprijs.

Voor veel ondernemingen en instellingen is de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers op het juiste moment en tegen de juiste condities een belangrijke succesfactor. Of, als er onvoldoende wordt voorgesorteerd en signalen over onwenselijk gedrag niet worden opgevolgd, een vervelende en bedreigende faalfactor. Het is dan ook zorgelijk als controllers wat bedenkelijk kijken bij het functioneren van de eigen HR-functie. Desgevraagd geven veel controllers aan dat die HR-functie worstelt. De actualiteit leert ons ook dat onwenselijk gedrag binnen de organisatie verwoestende effecten kan hebben.

Het is daarmee van belang dat controllers niet alleen een vinger aan de pols hebben en verbetersignalen geven maar ook in werkelijkheid hulp kunnen bieden. Een verbinding leggen en onderhouden is van belang. Het veronderstelt wel inzicht in het functioneren en het gedrag van organisaties in het algemeen en de rol van HR in het bijzonder.

Doelstelling

Dit compacte programma biedt deelnemers inzichten in het functioneren van de mensfactor van organisaties, mede in relatie tot de rol die de HR-functie daarin speelt. Het helpt niet alleen bij het beoordelen en waar mogelijk verbeteren van HR-performance, maar geeft vooral ook een goed beeld van gedrag als strategische succesfactor. Bijzondere aandacht is er voor 'wendbaarheid' van organisaties en tijdig voorsorteren, maar ook het voorkomen van een 'giftige' cultuur die de organisatie van binnenuit verzwakt en een 'positieve' cultuur die de organisatie juist sterker maakt.

Inhoud

Het tweedaagse programma kent drie onderling verbonden modules:


1. Organisational behaviour

  - Wat is het belang van 'purpose' en congruente belangen
  - Organisatiecultuur; hoe kan ik die duiden en beïnvloeden
  - Hoe begrijp ik het gedrag van mensen en hoe speel ik daarop in
  - Hoe signaleer ik en voorkom ik vormen van 'ongewenst gedrag'

2. Strategie en HR Strategie

  - Hoe beoordeel ik de HR-dimensie van onze strategie en bewaak ik 'alignment'
  - Hoe kom ik met HR tot relevante succes- en faalfactoren en waardestuwers
  - Hoe beoordeel ik organisatie-ontwikkeling en capaciteitsplanning

3. HR Intelligence

  - Hoe komt ik van HR-succesfactoren naar bruikbare HR KPIs
  - Wat zijn bronnen van HR-data, wat is hun samenhang en hoe kan ik die duiden
  - Hoe houd ik mijn vinger aan de pols en signaleer ik ongewenst gedrag
  - Hoe bouw en onderhoud ik, samen met HR, een HR-dashboard

Bestemd voor

Het programma is bestemd voor CFO's, financieel directeuren en finance business partners zoals controllers van 'mens-intensieve' organisaties die hun HR-functie beter willen begrijpen. Daarnaast is het programma potentieel geschikt voor HR-business partners met de wens de eigen HR- functie naar een next level te brengen en meer grip te hebben op gedrag. Voor organisaties die een ontwikkelstap willen zetten is een co-deelname vanuit Finance en HR mogelijk een interessante suggestie.

Stef Huijboom Stef Huijboom B.Sc. is organisatie-adviseur en DGA van Get Aware BV. Stef is gespecialiseerd in het ondersteunen van HR functies in hun tactische en strategische capaciteitsplanning en het daartoe verzamelen en ontginnen van HR data.
drs. Sven Rickli Sven is directeur van Nolost, een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau met ruim 15 jaar ervaring op het gebied van leiderschap, cultuur en gedrag bij vele diverse organisaties
drs. Jan de Kroon

Jan de KroonJan de Kroon is organisatie-adviseur en DGA van Improfin Groep, een onderneming die zich specialiseert op het ontwikkelen en verbeteren van financiële functies en financiële professionals door een uitgekiende combi van advies, begeleiding, opleiding & training en hands-on ondersteuning.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl