Introductie nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Stimuleer een integere organisatiecultuur

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
29 maart 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 200,00 (leden) / € 225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fraude, Ethiek & Cultuur, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Intern accountants, MKB-accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Finance in business
2 pe-uren

RC's komen in aanmerking voor de ledenprijs.

Er komt een nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders aan die een behoorlijke impact kan hebben. Het doel van de wet is niet alleen het beschermen van klokkenluiders maar ook het stimuleren van een open, transparante en integere organisatiecultuur. Een veilige speak-up cultuur is belangrijk omdat illegale of onethische praktijken hierdoor sneller aan het licht kunnen komen. Dit maakt het gemakkelijker om de reputatie van de organisatie te beschermen.

Deze nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is het gevolg van een Europese richtlijn die al sinds eind 2021 van kracht is voor organisaties in de publieke sector. Zodra de Nederlandse wet in werking treedt, dient elke juridische entiteit met meer dan 250 medewerkers hieraan te voldoen. Ook organisaties die onder de werking van de financiële- of anti-witwas wetgeving vallen moeten dan een meldregeling inrichten, ongeacht hun omvang. Organisaties met 50-249 medewerkers hebben nog wat langer de tijd, maar moeten nu al wel voldoen aan de huidige Wet Huis voor klokkenluiders.

Wat kun je nu al doen om de organisatie goed voor te bereiden op deze nieuwe wet? Wat zijn de good practices op dit vlak? Hoe kunnen medewerkers worden aangemoedigd om zich uit te spreken? Hoe verhoudt de nieuwe wetgeving zich tot NOCLAR?

Doelstelling

Deze interactieve, online training vormt een introductie tot de nieuwe wetgeving. Daarnaast gaan we in op de good practices rondom klokkenluider- en speak-up procedures. Na afloop ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en heb je een aantal praktische handvatten gekregen voor wat je nu al kunt gaan doen.

Inhoud

Tijdens de training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Aanleiding en achtergrond van de nieuwe wetgeving
  • De EU Richtlijn en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders
  • De NOCLAR principes
  • De voordelen van een goede speak-up cultuur
  • De good practices op dit gebied

Deze online training heeft een interactief karakter. Zorg daarom voor een rustige werkplek en een goed werkende camera en microfoon. Het maximum aantal deelnemers is beperkt.

Bestemd voor

Ethics & Compliance Officers (ook bij accountantskantoren, administratiekantoren en fiscaal adviseurs), accountants in business, interne accountants die zich bezighouden met interne onderzoeken, forensische onderzoekers.

Geert Vermeulen

Geert is een ervaren ethics & compliance professional. Zo was hij Chief Compliance Officer bij twee multinationals, waar hij honderden meldingen van klokkenluiders heeft gecoördineerd. Geert is de oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers en schrijft en spreekt regelmatig over compliance en integriteit. In 2020 mocht hij de Nationale Compliance Award in ontvangst nemen. Kort daarna heeft hij De Integriteitscoördinator opgericht (www.deintegriteitscoordinator.nl), een externe coördinator van klokkenluidersregelingen. Ook is Geert mede-auteur van de brochure ‘Intern Onderzoek’ van het Huis voor klokkenluiders.