Leergang externe verslaggeving *Vernieuwd*

voor kleine en microrechtspersonen

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
24, 25 november 2022, 1, 2 december 2022 - Breukelen Ut
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00, 14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 1.585,00 (leden) / € 1.785,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
20 pe-uren

24, 25 november 2022, 1, 2 december 2022 - Breukelen Ut


Wil je diepgaande kennis van de voorschriften voor externe verslaggeving verkrijgen, omdat deze steeds belangrijker worden? Deze leergang verdiept en verbreedt je kennis op dit gebied en verhoogt daarmee je adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigingen over verslagjaren 2021, 2022 en 2023 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Leerdoelen
Je verwerft een uitgebreide vaktechnische kennis en bent hierdoor vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2022 en 2023. Ook oefen je in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving om daarmee cliënten te kunnen informeren met jouw advies op dit vakgebied (Rechtbank naspelen en Ondernemingskamercasus).

De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kun je toepassen en hanteren in de praktijk, mede aan de hand van de RJ-Uitingen. Je kunt jaarrekeningen en deponeringsstukken opstellen voor een micro entiteit op commerciële grondslag en voor een jaarrekening op fiscale grondslag, inclusief de toepassing van de Handreikingen daarover.

Inhoud
De inhoud van deze leergang is gebaseerd op de bundel “Richtlijnen voor de jaarverslaggeving van micro- en kleine rechtspersonen Jaareditie 2022”,  aangevuld met cases uit de mkb-praktijk ook voor de micro entiteit. Bij aanvang van de cursus ontvang je de bundel.

Wijze van aanpak in de Leergang
De wijze waarop de onderwerpen worden behandeld is afkomstig uit de praktijk en onderwerpgericht. Zo wordt bij Deelnemingen niet alleen de waardering besproken, maar ook de samenhangende vraagstukken zoals de mogelijke afwaarderingen, gerelateerde vorderingen, wettelijke reserve, de toelichtingsverplichtingen, de effecten bij consolidatie en de gevolgen voor alle aspecten als de waarderingsgrondslag in de jaarrekening wijzigt. Op die wijze wordt bereikt dat op een meer samenhangende wijze met aspecten van externe verslaggeving in de praktijk wordt gewerkt.

  • Dag 1

- raamwerk wet- en regelgeving
- BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
- de kleine BV: een overzicht van de wijzigingen in de wet- en regelgeving
- de vijf onderdelen van externe verslaggeving en toepassing daarbij

  • Dag 2

- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

  • Dag 3

- vlottende activa
- eigen vermogen
- voorzieningen algemeen
- schulden
- consolidatie en intragroepstransacties

  • Dag 4

- winst-en-verliesrekening
- overheidssubsidies
- verplichte toelichtingen in de jaarrekening (ook met NBA Alert 45)
- de jaarrekening op fiscale grondslagen
- de micro-rechtspersoon

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Rechtbankspel en bespreking Ondernemingskamercasus
- Reflectie

Bestemd voor
Mkb-accountants en senior assistent-accountants die grondige kennis van externe verslaggeving willen bijhouden of verwerven.

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut Telefoonnummer 0346 265 888 E-mailadres sales@breukelen.valk.com