Leergang Profilen

Een tool in observeren en signaleren

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
31 maart 2022, 1 april 2022, 11 mei 2022 - Willemstad (Curaçao)
Tijd
09:00 - 15:30, 09:00 - 15:30, 09:00 - 15:30
Prijs ex. btw
€ 1.650,00 (leden) / € 1.725,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fraude, Ethiek & Cultuur, Persoonlijke ontwikkeling
Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Controllers, Intern accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
18 pe-uren

31 maart 2022, 1 april 2022, 11 mei 2022 - Willemstad (Curaçao)


De eerste 2 cursusdagen zijn op locatie, de 3e (terugkom)dag zal een maand later online plaatsvinden. In de tussenliggende periode ga je aan de slag met oefeningen, houd hierbij rekening met een tijdsbeslag van totaal 6 uur.

Profilen geeft inzicht in wanneer mensen andere spanningen ervaren dan tijdens normaal gedrag. De methode analyseert de combinatie van micro-expressies in het gezicht, lichaamstaal en stemgebruik.

Welke (micro)expressies laat je zelf vaak zien? Wat kunnen we zien en horen bij anderen? En hoe kun je deze extra informatie duiden? Welke signaleringskracht biedt het je? Profiling kennis wordt gebruikt door bv politie, justitie en inlichtingendiensten. Ook wervingsbureaus zetten het in als onderdeel van assessments en stresstesten. Het kan toegepast worden bij risicoanalyses, in fraude onderzoeken, onderhandelingen, acquisitie en 1-op-1 gesprekken.

Wil je je voordeel kunnen doen met deze methode? Dan is het essentieel om je eigen 'kijk' te parkeren. En te beginnen met oordeelloos waarnemen: van jezelf én van de ander.

Doelstelling

In deze leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzicht verkrijgen in meerdere (on)bewuste wijzen van communiceren, zowel bij jezelf als bij anderen
 • Vergroten van je vermogen om te observeren en verbanden te leggen
 • Tools opdoen hoe dit concreet en praktisch in te kunnen zetten
 • Het sneller (h)erkennen van vormen van afwijkend gedrag

Inhoud

De leergang bestaat uit 3 dagen, waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn.

Dag 1 en 2 staat in het teken van:

 • Leren (her)kennen, oefenen en hanteren van de volgende elementen:
    - micro expressies in het gezicht
    - lichaamstaal
    - stemgebruik
 • De weerslag van deze elementen in menselijke gedrag en communicatie
 • Reflectie op de inzet van je persoonlijke dynamiek in relatie tot die van je gesprekspartner(s)
 • Toepassen, oefenen en feedback geven

Na deze twee intensieve dagen is er een periode van ongeveer een maand tot dag drie. In tussenliggende weken ga je aan de slag met opdrachten in je eigen, dagelijkse praktijk. Je houdt contact met de andere deelnemers van de leergang en geeft elkaar feedback. Houd rekening dat je in totaal ongeveer 6 uur besteedt aan deze opdrachten.

Op de derde dag gaan we de hele dag actief profilen. Deze dag vindt online plaats.

Bestemd voor

Iedere professional die zich een nieuwe wijze van observeren en signaleren eigen wil maken.

Kirsten Heukels

Kirsten Heukels is zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation. Zij is internationaal actief als profiler, waarbij zij analyses maakt van de combinatie tussen micro expressies in het gezicht, bodylanguage en stemgebruik. Deze zet zij in bij haar werkzaamheden als crisis- en gijzelingsonderhandelaar. Daarnaast coacht zij individuen en teams om excellente samenwerking te bereiken. Voor specifiek gekozen organisaties, is zij actief als extern vertrouwenspersoon.

De cursus vindt plaats in Marriott Beach Resort in Willemstad (Curaçao)

Adres

Marriott Beach Resort John F Kennedy Boulevard Willemstad (Curaçao) Telefoonnummer 59997368800 E-mailadres pooja.vaswani@curacao-marriott.com