Masterclass Toekomst van de accountancy

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
29 november 2022, 6, 13 december 2022 - Online
Tijd
10:00 - 12:00, 10:00 - 12:00, 10:00 - 12:00
Prijs ex. btw
€ 450,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Niveau
8 pe-uren

29 november 2022, 6, 13 december 2022 - Online


De beroepsgroep van controlerende accountants maakt al bijna een decennium roerige tijden door. Afgelopen jaren hebben we in de media diverse cases gezien, waarbij op minst vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening. Dat roept vragen op over de integriteit en onafhankelijkheid van de certificerende accountant. Ook de kwaliteit van de uitgevoerde controles staat regelmatig ter discussie. De AFM heeft afgelopen jaren als toezichthouder op de beroepsgroep een aantal zeer kritische rapporten uitgebracht.  De voornaamste (verbeter)thema’s die uit deze rapporten naar voren gekomen zijn: de governance van de accountantskantoren, het gedrag en de cultuur binnen de accountantskantoren, en de kwaliteit van de wettelijke controles.

Diverse ministers van Financiën hebben de beroepsgroep ruim de tijd gegeven om orde op zaken te stellen. In het najaar 2019 concludeerde de toenmalige minister van Financiën dat de vooruitgang op z’n zachtst gezegd teleurstellend was. Hierop heeft hij de Commissie Toekomst accountancysector, onder leiding van prof. dr. Annetje Ottow, gevraagd onderzoek te doen naar de gewenste verbeteringen in de sector. Begin 2020 bracht deze commissie haar rapport uit met daarin een aantal belangrijke aanbevelingen. Hierop heeft de toenmalige minister van Financiën een tweetal kwartiermakers benoemd die als taak hebben de voortgang van de voorgenomen verbeteringen binnen de sector te monitoren en daar waar mogelijk te stimuleren.

In de masterclass Toekomst van de accountancy gaan we in op de recente ontwikkelingen en uitdagingen van de beroepsgroep. We gaan hierbij vooral vooruitkijken: hoe ziet het beroep van de controlerende accountsant er over tien jaar uit? Hoe ziet de governance van een accountantskantoor er ten die tijd (idealiter) uit? Welke thema’s kan de beroepsgroep absoluut niet (meer) links laten liggen? Over welke (aanvullende) competenties moet de accountant van de toekomst beschikken? En gaan de methodes en technieken uit de moderne data science het werk van de accountant inderdaad veranderen? Of is dat oude wijn in iets modernere zakken?

Zie hier meer informatie over alle Masterclasses en veel gestelde vragen.

Bestemd voor
Accountants in business, Auditors, Intern accountants, Overheidsaccountants, Controllers, Openbaar Accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals

Fou-Khan Tsang RA Fou-Khan Tsang is voorzitter van de raad van bestuur van Alfa en onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles accountancy vaktechniek, ICT, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is hij voorzitter van het VBL, is hij betrokken bij het SRA en de NBA. Fou-Khan schrijft regelmatig columns voor Accountancy Vanmorgen. Hij zet zich graag in om de rol van de accountant in de duurzame economie te bevorderen. Sinds 2019 is hij aanjager van de Groene Brigade van het NVA.
Arnout van Kempen di CISA

Arnout van KempenArnout van Kempen studeerde accountancy aan Universiteit Nyenrode. Hij is lid van de Information Systems Audit & Control Association en van het Moldaafse accountantsinstituut ACAP. Hij voerde werkzaamheden uit op het gebied van financial- en IT-audit, advisering van bedrijven en legal support voor advocaten. Als medewerker van de AFM was Arnout nauw betrokken bij het schrijven van de Wet toezicht accountantsorganisaties en bij de opzet van het accountantstoezicht. Bij het NIVRA hield hij zich bezig met public affairs, internationale contacten en diverse 'niet reguliere' projecten binnen Beleid & Innovatie. Tegenwoordig is Arnout werkzaam als zelfstandig compliance officer voor (grotere) mkb-kantoren en docent voor SRA, NBA en Saxion Hogeschool. Hij is lid van de Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy van de AFM en lid van de signaleringsraad van de NBA en van het platform niet-oob-kantoren.