Mastercourse Publieke Sector 2022

ketenkracht het belang van de keten

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
7, 8, 9 december 2022 - Sint-Michielsgestel
Tijd
09:30 - 19:15, 09:00 - 18:45, 09:00 - 15:30
Prijs ex. btw
€ 2.250,00 (leden) / € 2.550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance, Governance, Risk & Compliance, Persoonlijke ontwikkeling
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
21 pe-uren

7, 8, 9 december 2022 - Sint-Michielsgestel


- RC’s en CPC’s kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
- Het programma omvat 2x een diner en 2 overnachtingen.

De Mastercourse Publieke Sector december 2022 gaat over ketenkracht: het borgen van kwaliteit de hele keten door. Wat vormt een keten en hoe werkt de keten samen (of niet) in het realiseren van de gezamenlijke, maatschappelijke opdracht? Hoe krijg je overzicht en wie voert wanneer de regie? En welke verslagleggingseisen en -verwachtingen zijn er?

Drie dagen lang en met een brede diversiteit aan sprekers gaan we met elkaar kijken naar de mogelijkheden, de obstakels en de onduidelijkheden. We gaan het hebben over ontwikkelingen in bv verantwoordingspilots die plaatsvinden, ook op Europees niveau, in (aanstaande) wetgeving, en hoe er meer zuurstof in het systeem gecreëerd kan worden.

De financial in het publieke domein legt, als het ware, het buizenstelsel aan -en onderhoud deze!- daarmee het toekomstbestendig functioneren van de organisatie en de keten(s) waarbinnen zij opereert mogelijk wordt gemaakt. Wat kunnen we met en van elkaar leren?

Doelstelling

In de Mastercourse Publieke Sector gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Overzicht krijgen van de ketens waarbinnen de eigen organisatie opereert
  • Grip krijgen op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de
  • Leren over het belang van niet-financiële informatie in en over de keten(s)
  • Begrip krijgen van het denken over verschillende verantwoordingswijzen: de huidige (on)mogelijkheden en de te verwachten mogelijkheden
  • Inzicht opdoen van pan-Europese ontwikkelingen in het publieke domein
  • Grip krijgen op de eigen rol van financial: welke ruimte kun je zelf creëren?

Inhoud

Mastercourse Publieke Sector december 2022 gaat over begripsvorming van ketens en hoe de verantwoordelijkheid daarbinnen door iedereen gepakt dient te worden. De keten is samen verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht waartoe zij bestaat.

En de keten heeft verantwoording af te leggen. Verantwoording in de smalle en in de brede zin. We willen als maatschappij assurance: maar waar gaat dat eigenlijk over? En bieden we die assurance ook werkelijk op de huidige manier of zijn er wellicht betere manieren? Wat zijn de (on)mogelijkheden?

We verkennen met elkaar wat dit betekent, welke kansen en risico's dit biedt en hoe dit te plaatsen in de (pan-Europese) zeitgeist.

Bekijk hier het programma van de Mastercourse Publieke Sector

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

drs. Sikko Bruinsma RA

Sikko BruinsmaVoor KPMG Health is Sikko de trekker van het dossier Horizontaal Toezicht. Naast de vele opdrachten op het gebied van invoering van Horizontaal Toezicht, houdt Sikko zich tevens bezig met risicomanagement, business planning, financiële functie en het verbeteren van de interne auditfunctie.

prof. dr. Francois van Schaik RA

Frans van Schaik is global leader public sector accounting and auditing van Deloitte. Hij adviseert het IMF en de Wereldbank en vele landen over de hele wereld inzake verbetering van de financiële verslaggeving door overheden. Hij is hoogleraar management accounting aan de Universiteit van Amsterdam en is lid van de Consultative Advisory Group van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS Board). Frans van Schaik heeft meer dan 50 artikelen geschreven over financiële verslaggeving door overheden en intergouvernementele organisatie.

drs. Eva van Wijngaarden

Eva van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van risicomanagement en auditing en benadert deze onderwerpen vanuit een gedragsmatige invalshoek. Hierbij past zij gedragswetenschappelijke kennis toe om de kloof tussen papier en praktijk te dichten. Daarnaast is zij gastdocent op Nyenrode en verzorgt zij daar het college 'De grenzen van rationaliteit' voor studenten Advanced Auditing.

Gerko Tempelman

Gerko Tempelman

Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Hij is oprichter van de Nederlandse Death Cafés en experimenteerde met een kerk voor atheïsten en dominees achter de ramen op de wallen. Daarnaast is hij filosofisch dramaturg bij theatercollectief McKassett. Onlangs kwam zijn boek Ongeneeslijk Religieus uit. Gerko geeft lezingen over filosofie, islam, christendom en ideeëngeschiedenis.

dr. Martin Dees RA

Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën.

drs. Joop Pot

Joop PotJoop zijn werkzaamheden bij het ministerie van Financiën, de Rijksgebouwendienst, de Raad voor de Rechtspraak en het College van PG's maken hem tot een veelgevraagd adviseur op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Regie op IT, de inbedding van IT in de organisatie in relatie tot zowel het primair proces als de overige bedrijfsvoeringsaspecten, staan hierbij centraal.

drs. Frans van Rheenen

Frans van RheenenFrans is eigenaar van Timpulse BV; een advies- en trainingsbureau in klantgericht denken en werken. Uitgerust met vele krachtige praktijkverhalen, die hij in diverse innovatieve werkvormen tijdens zijn trainingen gebruikt, gidst, empowert en verbindt Frans mensen op alle niveaus en in groepen. Hij weet de kracht in een team los te maken door pro-activiteit als leidend principe centraal te stellen. Frans is adviseur, trainer en coach van mensen die meters willen maken en die veranderingen niet schuwen. Mensen die op zoek zijn naar ideeën en inspiratie om met elkaar te verbinden.

Endymion Struijs RA

Endymion Struijsis Registeraccountant en IT auditor. Zijn expertise ligt op het terrein van ISA/NL-GAAS, NL GAAP/Titel 9 Boek 2 BW, IFRS, ISAE 3402, Internal Audit en IT Audit en wordt gekenmerkt door een dominante externe stakeholdersbasis, zoals financiële investeerders, financiers en toezichthouders. Endymion is co-founder en voorzitter van St. STUDIOAMS, docent bij Permanente Educatie Amsterdam, bestuurslid van de NBA Ledengroep Openbare Accountants (LOA) en actief binnen de Designlab Faculties van de NBA.

De cursus vindt plaats in Hotel De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel

Adres

Hotel De Ruwenberg Ruwenbergstraat 7 Sint-Michielsgestel Telefoonnummer (073) 558 88 88 E-mailadres info@ruwenberg.nl