Nationale verslaggevingsdag

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
23 juni 2022 - Den Dolder
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

23 juni 2022 - Den Dolder


Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingsdag word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en discussies op het vakgebied van de externe verslaggeving (jaarrekening en bestuursverslag). De dag is primair gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving (Titel 9 Boek 2 BW en RJ-Richtlijnen). IFRS komt zijdelings aan de orde.

Doelstelling

Het opdoen van kennis over en inzicht in de betekenis van actuele ontwikkelingen voor het opmaken, samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Inhoud

De onderwerpen van de Nationale Verslaggevingsdag 2022 zijn:

  • Actualia RJ/RJk (toegelicht door de voorzitter van de RJ);
  • De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), op grond waarvan de verplichting ontstaat om uitgebreide duurzaamheidsinformatie op te nemen in het bestuursverslag, voorzien van assurance;
  • De gevolgen van de klimaatverandering voor de jaarrekening (toelichting en financiële cijfers);
  • De nieuwe bepalingen inzake opbrengstverantwoording (RJ 270), met de nadruk op cases en lastige vraagstukken;
  • De nieuwe bepalingen inzake de verwerking in de jaarrekening van onderhanden projecten, waaronder dienstverleningscontracten (RJ 221);
  • Voorzieningen in de jaarrekening, waaronder nieuwe bepalingen inzake verlieslatende contracten(RJ 252);
  • Fraude in de jaarrekening, met aandacht voor de aard en de gevolgen (waaronder foutherstel).

De tijdens de Nationale Verslaggevingsdag te bespreken nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf de jaarrekeningen 2022.

Zie hier het programma

Bestemd voor

Iedere financiële professional die betrokken is bij jaarrekening en bestuursverslag.

drs. Usha Ganga RA

Usha is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is freelance docent op het thema van duurzaamheidsverslaggeving en assurance.

drs. Gerard van Santen RA partner bij EY en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving
prof. dr. Henk Langendijk

Henk Langendijk(emeritus) hoogleraar Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, tevens consultant op het terrein van externe verslaggeving.

drs. Francesca Mather RA Drs Francesca Mather RA is CFO bij Top Employers Institute Headquarters
prof. dr. Martin Hoogendoorn RA hoogleraar externe verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam en raad bij de Ondernemingskamer
prof. dr. Dick de Waard RA

Dick de Waardhoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

drs. Dingeman Manschot RA

Dingeman Manschot is partner financial reporting bij het vaktechnisch bureau van Mazars. Dingeman is specialist op het gebied van IFRS en Dutch GAAP. Daarnaast was hij vanaf 2013 tot en met 2020 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vanaf 2021 is hij namens de NBA waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorheen was Dingeman onder andere werkzaam bij Deloitte. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij studeerde bedrijfseconomie, financieel administratief, en accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Adres

Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10-b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl