Omgaan met morele dilemma’s en oordeelsvorming

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2022 - Nieuwegein
Tijd
08:30 - 17:30
Prijs ex. btw
€ 425,00 (leden) / € 475,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke ontwikkeling
Bestemd voor
Intern accountants, MKB-accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

8 december 2022 - Nieuwegein


Integriteit staat hoog op de agenda. Integriteit gaat over jouw eigen normen en waarden, gewenst en ongewenst gedrag. De grens tussen integer en niet integer gedrag is niet altijd even scherp: wat de een afkeurt, kan voor een ander acceptabel zijn. Hoe kun je bij dilemma's besluiten zelfbewust en weloverwogen nemen? Hoe kun je recht doen aan de morele aspecten die bij bijna iedere beslissing een rol spelen?

In deze training komen actuele integriteitsvraagstukken aan de orde en uw rol hierbij. Centraal staat het eigen morele kompas en de persoonlijke en professionele afwegingen over wat in een bepaalde situatie de juiste beslissing is. In de training leer je verschillende methoden om tot een goede beslissing te komen: het socratisch gesprek, de dilemmachecklist en het 7-stappenplan van morele oordeelsvorming. Volg de training die inspireert en die doet nadenken over uw eigen keuzes en gedrag.

Doelstelling
Na afloop van de training hebben de deelnemers:

 • kennis over het concept 'integriteit';
 • casuïstiek uit de dagelijkse praktijk beschreven en het morele vraagstuk kunnen benoemen
 • gediscussieerd en geanalyseerd volgens de "achterkant-van-het-gelijk-methode" (socratische gesprek) over de casussen die ontleend zijn aan de praktijk.
 • leren werken met de dilemmachecklist van Prof. M. Kaptein
 • een dilemma kunnen analyseren met behulp van het 7-stappenplan (bron: H. van Luijk, voormalig hoogleraar Bedrijfsethiek Nyenrode), waardoor een breder perspectief ontstaat.
 • met andere deelnemers over morele vraagstukken gecommuniceerd.

Tot deze inleiding behoort:
1. het inzichtelijk maken van het verschil tussen waarde en norm;
2. de verschillende competenties die een rol spelen bij de wijze waarop wordt omgegaan met dilemma's;
3. het bespreken van de verschillende niveaus waarop naar moraliteit gekeken kan worden.
4. de drie invalshoeken bij integriteit (de betrokkene (ik), de organisatie en de samenleving)

 • Inventarisatie van casuïstiek uit de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers; onderwerpen van morele dilemma's: van omgaan met vertrouwelijke informatie tot social media.
 • Eigen casussen worden besproken met behulp van de "achterkant-van-het-gelijk" methode. De trainer fungeert in de discussie als "advocaat van de duivel" en wijzigt soms de casus, teneinde de keuzes scherper te maken en dichter op de huid te brengen van de deelnemers.
 • Geoefend met de dilemmachecklist van Prof. M. Kaptein
 • Uitleg 7-stappenplan, het moreel beraad.
 • Casus analyseren aan de hand van het 7-stappenplan

Deze interactieve training is op de accountantspraktijk gericht. Praktijkcases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input.

Bestemd voor
MKB-accountants

Jany Pons Integriteitstrainer

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl