Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Keuzemodules met actuele kennis en praktische tools

Details

Cursusduur
12 dagen
Datum en locatie
8, 15, 22, 29 september 2022, 6, 13 oktober 2022, 3, 10, 17, 24 november 2022, 1, 8 december 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 2.000,00 (leden) / € 2.000,00 (niet-leden)
Bestemd voor
Overige financieel professionals
Niveau
24 pe-uren

8, 15, 22, 29 september 2022, 6, 13 oktober 2022, 3, 10, 17, 24 november 2022, 1, 8 december 2022 - Online

Een online collegereeks, bestaande uit de volgende modules;
1. Duurzaam ondernemen, de Sustainable Development Goals en langetermijnwaardecreatie
2. Inbedding in de organisatie en sturen op duurzaamheid
3. Transparantie over niet-financiële informatie en lange termijn waardecreatie
4. Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2
5. Sustainable finance
6. Governance, due diligence en risicomanagement rondom lange termijn waardecreatie


Ondanks de vele uitdagingen op korte termijn neemt het besef dat duurzaam ondernemen relevant is voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn steeds meer toe. Het leveren van langetermijnwaardecreatie voor meerdere stakeholders wordt gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen op economisch, milieu en sociaal gebied. Er ontstaan voor organisaties risico’s, maar ook kansen. De (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot verschillende aspecten van duurzaamheid en lange termijn waardecreatie breidt zich uit en raakt daarmee de gehele keten van ondernemers, zowel grote als kleine ondernemers. Ook is er vanuit de ontwikkelingen rondom duurzame financiering en investering meer aandacht voor rol van banken, verzekeraars en investeerders. De rol van de accountant, extern, intern, in business en bij de overheid verandert nu niet-financiële informatie over economische, sociale en milieu-aspecten een grotere rol gaat spelen.

De RUG biedt in samenwerking met NBA een uniek online programma om uw kennis te verdiepen op het gebied van duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie op economisch, milieu en sociaal gebied. Hierbij ligt de focus op het informeren over belangrijke ontwikkelingen, het sturen op deze aspecten maar ook het vertalen hiervan naar transparante rapportage, zoals over CO2 en duurzame investeringen.

Opzet
De modules zijn individueel te volgen. Het wordt aanbevolen om module 1 als basis te volgen. De cursist krijgt per module gedurende 2 sessies van 2 uur uitleg over het betreffende onderwerp. De sessies zijn 1 maal per 2 weken. De sessies zijn interactief opgezet. Het lesmateriaal bestaat naast de online sessie uit literatuur en korte webcasts die ter inleiding van het onderwerp kunnen worden gevolgd. Voor het volgen van de modules is geen voorkennis nodig.

Leerdoel gehele opleiding
Deelnemers die de gehele leergang volgen, bereiken de volgende leerdoelstellingen:

  • Kennis over duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie en hoe je dit in de praktijk in je organisatie toepast, van strategievorming, inbedding in governance en risicomanagement tot en met het monitoren van operationele prestaties
  • Actuele kennis over wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en het management van risico's en kansen, inclusief in de keten
  • Actuele kennis over wet- en regelgeving over het rapporteren over duurzaamheid, en praktische tools om direct aan de slag te gaan met het sturen op en rapporteren over duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie en het inrichten van goede verslaggevingsprocessen
  • Actuele kennis op het gebied van duurzame investeringen en financiering, inclusief Europese en nationale wet- en regelgeving
  • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Doelgroep
De modules zijn gericht op de brede doelgroep van onder meer accountants (intern en extern), controllers en overige medewerkers uit de financiële kolom, personen in een toezichthoudende rol, investeerders, analisten, MVO managers en MVO-auditors.

Meer informatie per module lees je hier:

Module 1 > Duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie
8 en 15 september 2022

Module 2 > Inbedding in de organisatie-sturen op duurzaamheid
22 en 29 september 2022

Module 3 > Transparantie over niet-financiële informatie
6 en 13 oktober 2022

Module 4 > Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2
3 en 10 november 2022

Module 5 > Sustainable finance
17 en 24 november 2022

Module 6 > Governance en risicomanagement
1 en 8 december 2022

drs. Usha Ganga RA

Usha is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is freelance docent op het thema van duurzaamheidsverslaggeving en assurance.

dr. Nancy Kamp-Roelands RA bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Sandra Witteman

Didi Hoezen MBA Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.
Emma Verheijke

Emma is partner Sustainability & Impact bij Grant Thornton. Zij heeft brede expertise in zowel theorie als praktijk rondom maatschappelijke impact en duurzaamheid, en ondersteunt een breed portfolio aan nationale en internationale klanten met ESG, impact en duurzaamheidstrategie, meting en rapportage. Samen met haar team helpt Emma organisaties navigeren in het landschap van bestaande frameworks, methoden en regelgeving rondom maatschappelijke verslaglegging zoals GRI, integrated reporting, TCFD en de Sustainable Development Goals. Met strategisch advies en efficiënte data-oplossingen begeleidt zij organisaties in de transitie naar een meer duurzame economie.

prof. Hans Gortemaker RA
Rob Wortelboer EMA RA
dr. Dennis Veltrop
drs. Remco Bleijs RA Remco is Hoofd Sustainable Finance EY Nederland en verantwoordelijk voor de Sustainable Finance en ESG services van EY voor de Financiële Services sector in Nederland. Daarnaast is hij lid van het EY Asset Management NL management team en de Sustainability Finance stuurgroep van EY EMEIA. Remco leidt ook het Alternative Investments team van EY NL. Naast assurance services levert hij ook sustainable finance gerelateerde services, waaronder strategie, implementatie, compliance en assurance. Dit omvat ook integratie van ESG en Sustainable Finance elementen in portfolio en risk management, impact meting en (geïntegreerd) rapporteren. Remco verzorgt workshops, webinars en publiceert artikelen gerelateerd aan sustainability.
prof. dr. Machiel Mulder Machiel is hoogleraar Regulering van Energiemarkten en directeur van het Centre for Energy Economics Research aan de RUG. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer ACM, NMa en CPB. Hij adviseert overheden en ondernemingen, co?rdineert het executive onderwijs van UGBS op het terrein van energie en publiceert regelmatig over een economisch perspectief op de energietransitie.
Carlo Cuijpers MPhil MSc hon
Adrianca Mens RA MSc Adrianca Mens is sinds 2021 als docent Auditing met specialisatie ESG verbonden aan de Rijkuniversiteit van Groningen. Adrianca is registeraccountant en gespecialiseerd in audit en assurance en financiële en niet financiële informatie. Adrianca was één van de deelnemers aan de eerste editie van de opleiding ESG Reporting & Assurance en heeft deze destijds met succes afgerond. Naast haar werkzaamheden op de universiteit is Adrianca werkzaam als partner Audit & Assurance/ESG bij BDO Audit & Assurance. Zij is in 2007 begonnen bij BDO na het afronden van haar studie Bedrijfskunde, Master Accounting & Control, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Adrianca is binnen BDO één van de kartrekkers op het gebied van ESG en daarnaast actief in verschillende internationale stuur- en werkgroepen op het gebied van ESG Reporting & Assurance. Tevens is zij lid van de werkgroep ESG Assurance van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).
prof. dr. Jaap van Manen Prof. dr. J.A. (Jaap) van Manen is als adviseur verbonden aan Strategic Management Centre. Daarvoor is hij vele jaren als partner verbonden geweest aan PwC Accountants. Hij is emeritus-hoogleraar Ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Marcus Looijenga RA MSc EMA Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.
prof. dr. Dick de Waard RA

Dick de Waardhoogleraar auditing verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez.

Jessica Boekhoudt RA MSc Jessica Boekhoudt MSc RA Jessica heeft een achtergrond als extern accountant en heeft gewerkt bij PwC en Mazars. Ze heeft ervaring met de controle van financiële en niet-financiële informatie. Sinds 2020 is ze werkzaam als senior consultant bij Sustainalize, onderdeel van ERM. Als consultant adviseert ze bedrijven hoe duurzaamheid op te nemen in de strategie, impact meetbaar te maken en extern te rapporteren in geïntegreerde verslagen of duurzaamheidsverslagen.