Online Leergang Data-Driven Auditing

Gebruik van IT en data in de audit

Details

Cursusduur
10 dagen
Datum en locatie
21, 28 november 2022, 12, 19 december 2022, 9, 16, 23, 30 januari 2023, 6, 13 februari 2023 - Online
Tijd
14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00, 14:00 - 20:00
Prijs ex. btw
€ 4.500,00 (leden) / € 4.500,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy, IT, Data & Digitalisering
Bestemd voor
Auditors
Niveau
Expert
Accountancy
50 pe-uren

21, 28 november 2022, 12, 19 december 2022, 9, 16, 23, 30 januari 2023, 6, 13 februari 2023 - Online


Ben je controlerend accountant dan kun je aan dit onderwerp in brede zin invulling geven. Van belang is dat je goed beoordeelt hoe het thema van je keuze past binnen je eigen ontwikkeling en wat daarmee bereikt moet worden.

Hoe kun je de kwaliteit van een audit vergroten door inzet van IT en daarbij slim gebruik te maken van data? Dit is het grote thema van het data-driven auditing programma, dat ligt op het raakvlak van auditing en data science.

Bij sommige typen organisaties is het absoluut noodzakelijk om bij de audit datagedreven te werk te gaan. Denk daarbij aan platformorganisaties zoals Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, Google en Marktplaats. Ook bij bedrijven die gebruik maken van blockchaintechnologie, zoals ticketverkoop of trusted services, is datagedreven auditen onvermijdelijk. In andere, meer traditionele typen organisaties, heeft de accountant vaak nog een zekere vrijheid in de keuze om datagedreven te werk te gaan. Ongeacht het type organisatie worden IT systemen en data-analyse altijd ingezet om de kwaliteit van de audit te verbeteren en daarbij tevens een efficiencyslag te maken.

NBA Opleidingen biedt in samenwerking met Tilburg University het programma Data-Driven Auditing aan dat bestaat uit 10 bijeenkomsten met gerenommeerde gastdocenten uit de praktijk en de wetenschap.

Doelstelling

Na afloop van deze leergang beschikken deelnemers over kennis om IT systemen en data-analyse in te zetten binnen een audit. Ook beschikken zij over een goede basiskennis op het terrein van allerlei (nieuwe) IT-verschijningsvormen die relevant kunnen zijn voor de audit.

Inhoud

De opleiding volgt het data-driven auditing raamwerk, bekijk het schema.

Het vertrekpunt van dit raamwerk is dat er vanuit de business behoefte is aan betrouwbare informatie. Daartoe moeten de vereiste informatie- en datakwaliteit alsmede de IT-randvoorwaarden in onderlinge samenhang worden beheerst. De thema's worden in een goede onderlinge samenhang gebracht waardoor de deelnemer zich het totaalplaatje van de relatie tussen data science en de audit eigen maakt. De te behandelen thema's zijn onder meer:

  • IT-innovaties in control en audit
  • data engineering
  • robotic process automation
  • datakwaliteit
  • process mining
  • data-analytics
  • machine learning
  • continuous auditing
  • text mining
  • data visualization
Onderwijsmethode
De onderwijsmethode is sterk praktijkgericht waarbij de deelnemers bij elke bijeenkomst een concreet probleem oplossen waartoe tijdens de bijeenkomst en in te bestuderen literatuur de nodige theorie wordt aangereikt. Korte theoriesessies worden afgewisseld met (mini-)cases en practica waarin met concrete datasets wordt gewerkt. Per bijeenkomst wordt enige voorbereiding verwacht.

De leergang bevat een praktijk casus die tijdens de laatste vijf bijeenkomsten wordt geïntroduceerd en behandeld. Bij een voldoende voor de uitwerking van de case en voldoende deelname aan de sessies ontvang je het Certificaat dat je de postacademische leergang Data-Driven Auditing met goed gevolg hebt afgerond.

De bijeenkomsten worden (vooralsnog online) op maandagen gegeven van 14:00 tot 20:00 uur met tussendoor een pauze voor een maaltijd.

Bekijk het programma van Leergang Data driven Auditing en lees meer over deze cursus in het interview met Eddy Vaassen.

Bestemd voor

Openbaar-, intern-, en overheidsaccountants en accountants in business

Mike van Bussel
drs. Dennis Out AA RE CISA
Michiel Krol
Dennis Roepen
Henriëtte van Vugt
prof. dr. Eddy Vaassen RA

Eddy VaassenHoogleraar Accountancy Tilburg University

Richard van der Pool
Theo-Jan Renkema
drs. Paul van Batenburg