Opbrengstverantwoording

volgens de nieuwe RJ-richtlijnen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 mei 2022 - Breukelen Ut
Tijd
12:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 425,00 (leden) / € 475,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
5 pe-uren

19 mei 2022 - Breukelen Ut


De RJ-bundel en RJk-bundel jaareditie 2020 bevat in navolging van RJ-Uiting 2019-15 'Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten'. De ontvangen commentaren op deze ontwerprichtlijnen zijn door de RJ inmiddels beoordeeld en hebben geleid tot wijzigingen. Deze RJ-Uiting 2020-15 heeft als bijlagen de (definitieve) hoofdstukken 270 'De winst-en-verliesrekening' en 221 'Onderhanden projecten' van de RJ-bundel, alsmede B13 'Winst-en-verliesrekening' en paragraaf B5.3 'Onderhanden projecten' van de RJk-bundel. Deze informatie staat centraal in deze praktische cursus.

Doelstelling

In dit omvangrijke project heeft de RJ na uitgebreide analyse geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 'Revenue from Contracts with Customers' in de richtlijnen niet wenselijk is, vanwege de doelgroep van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De keuze van de RJ om zoveel als mogelijk de richtlijnen in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden, maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen zijn.

Om de implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, staat de RJ toe dat de wijzigingen die toezien op de verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na het begin van het boekjaar waarin deze wijzigingen voor het eerst worden toegepast (prospectief).

De wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Eerdere toepassing is toegestaan.

Inhoud

In deze training wordt praktisch (middels casussen en praktijkvoorbeelden) in detail ingegaan op de opbrengstverantwoording volgens de nieuwe richtlijnen.

Zo komen aan bod:

 • Specifieke bepalingen voor het identificeren van prestatieverplichtingen in een contract
 • Bepalingen over het bepalen van de omvang van opbrengsten
 • Variabele vergoedingen en hoe kom je tot de beste schatting
 • Verwerken vergoeding van een afnemer als deze wel of niet onderscheidbaar is van een goed of dienst
 • Verdeling omzet naar rato
 • Specifieke bepalingen over opbrengsten en licenties
 • Niet door afnemers uitgeoefende rechten
 • Klantenloyaliteitsprogramma's
 • De presentatie en waardering van onderhanden projecten in de balans en in de winst- en verliesrekening
 • De verwerking van retouren, garanties, belangrijke financieringscomponent, optreden als principaal of als agent
 • Maar ook: hoe om te gaan met wijzigingen van overeenkomsten en niet-terugbetaalbare vergoedingen bij het afsluiten van overeenkomsten
 • Veel praktijkvoorbeelden en voldoende ruimte voor vragen van deelnemers

Bestemd voor

Openbaar accountants, accountants in business, mkb-accountants

drs. Stefan Betting RA

Stefan Betting drs. Stefan Betting RA, eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut Telefoonnummer 0346 265 888 E-mailadres sales@breukelen.valk.com