Politiek Stakeholder Management

masterclass beïnvloeden door Fred Teeven

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
8 december 2022 - Utrecht
Tijd
10:00 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 575,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Organisatie advies, Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Publieke Sector
5 pe-uren

RC's en EICPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.


Hoe lopen de hazen in Den Haag en in Brussel? En waarom is dit relevanter dan dat je in eerste instantie wellicht denkt? 'Den Haag' en 'Brussel' zijn veel minder een ver-van-mijn-bed-show dan dat je geneigd bent om te denken. Als financial heb je substantiële impact op de toekomstbestendigheid van je organisatie en de keten waarbinnen deze opereert. 'De politiek' speelt daarin voor een organisatie in het publieke domein een niet onderschatten rol.

Het werken met functionarissen in de politiek-bestuurlijke context van de rijksoverheid vraagt specifieke skills, specifieke sensitiviteit. Het vinden van aansluiting bij daar waar 'de ander' is in belangen, prioriteitstelling en timing, is fundamenteel voor het effectief kunnen handelen. Beïnvloeding vanuit het financiële vak is niet altijd eenvoudig en vereist het 'drukken op aparte knoppen': hoe kom je er achter welke knoppen dat zijn? Hoe werkt het?

Aan de hand van modellen en concrete casuïstiek neemt Fred Teeven je mee in de wereld van public affairs en de logica die daaraan ten grondslag ligt. En oefen je hoe je deze middelen van beïnvloeding kunt inzetten voor de borging van je organisatie.

Doelstelling

In deze masterclass gaan wij aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen in de opzet en werking van de overheid en de Europese Unie
  • Leren hoe je in kaart kunt brengen waar de belangen èn de potentiële conflicten liggen in de publieke arena
  • Leren hoe je vanuit je financiële expertise win-win situaties kunt creëren en die over de bühne kunt brengen
  • Tools verkrijgen voor hoe politieke beïnvloeding werkt om effectief/ver de belangen van de organisatie
    te borgen en vanuit het financiële vak bij te dragen aan toekomstbestendigheid

Inhoud

De ochtend van deze masterclass gaat over de inrichting en actoren van de Europese Unie: de logica, de belangen. In de middag worden er casussen uitgewerkt en bediscussieerd. Gebruikmakend van actuele praktijkvoorbeelden en acute dilemma's werken we uit wat je nodig hebt voor het effectief handelen in de publieke arena. Beïnvloeding vanuit het overzicht en de urgentie van je financiële verantwoordelijkheden.

De financial legt, als het ware, het buizenstelsel aan wat de eigen organisatie duurzaam laat functioneren, wat haar (mede) in staat stelt de maatschappelijke opdracht uit te voeren. Politiek stakeholder management maakt een onontbeerlijk onderdeel uit van het onderhoud van dit stelsel.

Bestemd voor

Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers, Managerial controllers

Nu alvast tips en tricks voor beïnvloeding binnen de overheid? Lees het interview met Fred Teeven over deze masterclass op FM.nl.

mr. Fred Teeven

Fred TeevenFred was meer dan een decennium actief als nationaal politicus. Eerst als lid van het Nederlands Parlement en daarna als staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is goed ingevoerd in de politieke aspecten die een rol spelen in de publieke en private sector. In alle functies die hij bekleedde, kreeg hij te maken met media-activiteiten en reputatiemanagement. Fred is een ervaren leider van rechercheteams op strategisch, tactisch en operationeel niveau en is gewend te opereren binnen een brede, internationale context. Fred is medeoprichter en directeur van Verinq, een bureau gespecialiseerd in risicomanagement.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl