Renteaftrekbeperkingen in de Vpb

Welke rente is aftrekbaar en welke niet?

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 november 2022 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs ex. btw
€ 550,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Fiscaal, Juridisch & Advies
Bestemd voor
Intern accountants, MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

14 november 2022 - Nieuwegein


Onbeperkte renteaftrek is maatschappelijk onwenselijk beoordeeld. Daarom zijn  renteaftrekbeperkingen ingevoerd. En met de veranderingen van de maatschappelijke omgeving bewegen de renteaftrekbeperkingen mee. De ene renteaftrekbeperking wordt afgeschaft, een andere ingevoerd en nog een andere inhoudelijk gewijzigd.

Doelstelling

U heeft kennis van de renteaftrekbeperkingen en weet hiermee om te te gaan in uw praktijk. We bespreken het waarom en hoe van de renteaftrekbeperkingen. En natuurlijk ook de vertaling naar de praktijk, aan de hand van een praktijkcasus.

Inhoud

Tijdens deze studiedag geven we invulling aan de continu veranderende renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. De problematiek van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting blijft een voortdurend punt van aandacht. Renteaftrek en de beperking ervan is een continu probleem. Het vindt in belangrijke mate zijn oorzaak in het verschil in fiscale behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Immers dividend is niet fiscaal aftrekbaar, rente daarentegen wel. Complexe regelgeving, zowel nationaal als op Europees niveau ter bestrijding van belastingontwijking is het gevolg. Deze cursus geeft inzicht in deze materie.

Aan de orde komen:

  • (Her)kwalificatie van geldleningen in kapitaal
  • Onzakelijke lening
  • Winstdrainage
  • De tegenbewijsregeling
  • Verbonden lichamen en verbonden personen
  • Samenloop met fiscale eenheid
  • Renteloze of laagrentende concernleningen
  • Earningsstrippingmaatregel
  • Relevante casuïstiek
  • Recente rechtspraak

Bestemd voor

Alle accountants en financieel professionals

mr. Kees Plantinga docent en zelfstandig fiscaal jurist en financieel planner

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 608 41 22 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl