Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb *Vernieuwd*

Inclusief micro rechtspersonen en fiscale grondslagen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
20, 21 oktober 2022 - Utrecht
Tijd
14:00 - 20:00, 10:00 - 16:00
Prijs ex. btw
€ 795,00 (leden) / € 895,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
10 pe-uren

20, 21 oktober 2022 - Utrecht


De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

Leerdoelen
Je leert de bepalingen in de RJk-bundel bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren.

Deze cursus heeft een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen over verslagperioden 2021, 20223 en 2023. Met de Jaareditie 2022 is jouw kennis geheel up-to-date, inclusief de effecten van overheidssubsidies en gebeurtenissen na balansdatum. Je ontvangt de bundel ook op de eerste cursusdag zelf.

Inhoud
De cursus bestaat uit vijf delen. In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.

Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de praktijkgerichte onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden. Ook daardoor leer je hoe de bundel is te gebruiken in jouw praktijk, samen met de RJ-Uitingen en eventuele NBA-Alerts.

De cursusstof is opgebouwd uit vijf delen. Binnen ieder van de delen worden de actualiteiten afzonderlijk besproken.

Deel 1:
introductie

Deel 2:
algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de Voorbeeldrapporten van de NBA.

Deel 3:
onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel):

In dit deel is bijzondere aandacht voor de grondslagen en verplichte toelichtingen en de posten: materiële vaste activa, deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserves en de winst-en-verliesrekening voor overheidssubsidies en verlieslatende contracten.

Deel 4:
micro-rechtspersoon

Het onderdeel “M” in de bundel over microrechtspersonen. Wanneer is de micro-rechtspersoon wel en niet toepasbaar volgens de wet.

Deel 5:
jaarrekeningen op fiscale grondslagen: kleine BV en micro-rechtspersoon met de Handreikingen D 3 die daarvoor van toepassing zijn.

In dit deel is bijzondere aandacht voor de verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslag en op commerciële grondslag.

Indien er tijd en belangstelling voor bestaat, dan kan ook een Jaarrekeningenprocedure bij de Ondernemingskamer over de micro en de kleine rechtspersoon (uit 2022) aan de orde komen.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants en accountants in business

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4-6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl