Risicobereidheid in de publieke sector

risicodenken voor gevorderden

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 mei 2022 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 775,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance, Fiscaal, Juridisch & Advies, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

RC’s en CPC’s kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.

Publieke organisaties hebben hun maatschappelijke opdracht te vervullen. De ambitie tot het realiseren van deze opdracht is zeer hoog. Waarom zakken organisaties 'door hun hoeven'? En hoe kunnen we voorkomen dat de taken die maatschappelijk relevant zijn in onvoldoende mate worden uitgevoerd?

Dat dit geen theoretische vraag is, laten recente voorbeelden van bv Schiphol, gemeentelijke energienetwerken, maar ook de Belastingdienst zien. De neveneffecten hiervan zijn soms zo groot dat er sprake is van het vernietigen van maatschappelijke waarde in plaats van de creatie hiervan.

De traditionele, formele risicomanagementsystemen blijken, ondanks de overtuiging dat de organisaties een lage risicobereidheid hebben, niet in staat om de continuïteit van deze maatschappelijke taken te garanderen. Over het algemeen genomen stelt men in het publieke domein erg risico-avers te zijn, maar is dat wel zo? De praktijk laat vaak het tegenovergestelde zien: de formele risicobereidheid blijkt los te staan van de genomen risicobereidheid. En in plaats van maatschappelijke waarde te creëren, wordt er onbedoeld en vaak onbewust waarde vernietigd.

In de cursus Risicobereidheid en het belang van ondergrenzen tillen we het risicodenken en de risicodialoog naar een hoger plan. Wat zijn ondergrenzen en waarom is inzicht daarin zo belangrijk? Ben je nog alert genoeg in je (organisatie haar) risicobenadering? Wat zijn de tolerantiemarges in relatie tot de publieke waarde van de organisatie en welke rol spelen deze ondergrenzen in het risicomanagement?

Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen over risicobereidheid en hoe je die (opnieuw?) vaststelt voor je organisatie
  • Inzicht opdoen over de ondergrenzen behorende bij deze risicobereidheid en de impact hiervan
  • Leren over het effect van gedrag op risicoperceptie en daarmee risicomanagement
  • Handvatten verkrijgen om na te denken over & in kaart te brengen van de daadwerkelijke risicobereidheid van de eigen organisatie
  • Oefenen met het toepassen binnen de context van de eigen organisatie

Inhoud
De cursus is sterk interactief van aard, waarbij we met elkaar de discussie aangaan over 'public value en risicomanagement'. De discussie zal zich toespitsen op hoe het risicomanagement van de organisaties van de deelnemers maatschappelijke waarde ondersteunt en het vernietigen daarvan voorkomt. Hoe kan risicomanagement daadwerkelijk organisaties helpen haar maatschappelijke opdracht te realiseren?

Bestemd voor
Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

Deelnemers aan deze cursus worden verondersteld zich tenminste al enkele jaren bezig te houden met risicomanagement binnen het publieke domein. De basisbeginselen en - modellen zijn bekend en er is ruimte tot abstraheren. Deelnemers staan open te staan voor en zijn nieuwsgierig naar een herijken van hun eigen risicodenken.

Alvast wat leren over hoe het tij te keren? Lees het interview met Arco van de Ven over deze cursus op FM.nl.

 

prof. dr. Arco van de Ven RA

Arco is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS School for Business and Society, partner ACN Management Consultants en voormalig hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit Nederland. Arco is programmadirecteur geweest van diverse post-initiële opleidingen (CPC en RC aan de Erasmus Universiteit en FC aan de Open Universiteit). Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervuld. Arco heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken en van hem zijn publicaties en columns verschenen op het gebied van risicomanagement, administratieve organisatie en controlling. Hij heeft aan vele post-experience cursussen gedoceerd, waaronder RSM, Vlerick en diverse postinitiële opleidingen aan de EUR. Arco is lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie van Aafje en is in het verleden voorzitter/lid van de RvC van de woningbouwcorporatie Trivire, voorzitter van RvC van Supermarktfonds.nl en lid van de Raad van Tucht van de VRC geweest.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut Telefoonnummer 0346 265 888 E-mailadres sales@breukelen.valk.com