Risicobereidheid in de publieke sector

het belang van de ondergrenzen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 september 2022 - Breukelen Ut
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 695,00 (leden) / € 775,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting, Governance, Risk & Compliance, Organisatie advies, Strategie
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
6 pe-uren

14 september 2022 - Breukelen Ut

RC's en EICPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs


Publieke organisaties vervullen een speciale rol vanwege de maatschappelijke opdracht. De ambitie tot het realiseren van deze maatschappelijk toevoegende waarde is zeer hoog. Het belang van hun raison d'être en de inzet daartoe van gemeenschapsgeld zorgt voor de overtuiging bij financials dat er sprake is van een lage risicobereidheid.

Over het algemeen genomen stelt men in het publieke domein erg risico-avers te zijn, maar is dat wel zo? De praktijk laat vaak het tegenovergestelde zien: de formele risicobereidheid blijkt los te staan van de genomen risicobereidheid en in plaats van maatschappelijke waarde te creëren, wordt er waarde vernietigd.

Wat gebeurt er hier? En hoe kan dit zo regelmatig voorkomen? In de cursus Risicobereidheid in de publieke sector verkennen we de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen en het belang van het kennen van de ondergrenzen aan de risicobereidheid. Wat zijn tolerantiemarges, hoe stel je die vast en waar baseer je dat op?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen over risicobereidheid en hoe je dit vaststelt voor je organisatie
  • Inzicht opdoen over de ondergrenzen behorende bij deze risicobereidheid en de impact van deze scherp in het vizier hebben en houden
  • Leren over het effect van gedrag op risicoperceptie en daarmee risicomanagement
  • Handvatten verkrijgen om na te denken over & in kaart te brengen van de daadwerkelijke risicobereidheid van de eigen organisatie
  • Oefenen met het toepassen binnen de context van de eigen organisatie

Inhoud

De cursus is sterk interactief van aard, waarbij we met elkaar de discussie aan gaan over 'public value en risicomanagement'. Bij de projectverantwoording wordt vaak geconstateerd dat deze losstaan van het bereiken van maatschappelijke waarde en meer gericht zijn op het willen voorkomen van de vernietiging daarvan. Hoe keer je dit tij en onderhoud je op constructief realistische wijze het buizenstelsel wat de organisatie in staat stelt haar maatschappelijke opdracht te realiseren?

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

Alvast wat leren over hoe het tij te keren? Lees het interview met Arco van de Ven over deze cursus op FM.nl.

prof. dr. Arco van de Ven RA

Arco is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS School for Business and Society, partner ACN Management Consultants en voormalig hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit Nederland. Arco is programmadirecteur geweest van diverse post-initiële opleidingen (CPC en RC aan de Erasmus Universiteit en FC aan de Open Universiteit). Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervuld. Arco heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken en van hem zijn publicaties en columns verschenen op het gebied van risicomanagement, administratieve organisatie en controlling. Hij heeft aan vele post-experience cursussen gedoceerd, waaronder RSM, Vlerick en diverse postinitiële opleidingen aan de EUR. Arco is lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie van Aafje en is in het verleden voorzitter/lid van de RvC van de woningbouwcorporatie Trivire, voorzitter van RvC van Supermarktfonds.nl en lid van de Raad van Tucht van de VRC geweest.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut Telefoonnummer 0346 265 888 E-mailadres sales@breukelen.valk.com