Risicomanagement in de publieke sector

Trends en actualiteiten

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
19 mei 2022 - Amersfoort
Tijd
13:00 - 18:30
Prijs ex. btw
€ 555,00 (leden) / € 675,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Publieke Sector
5 pe-uren

RC en EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De vermelde prijs is voor leden van NBA. Voor niet-leden is de prijs 675,- ex BTW


Tijdens de cursus gaan wij in op de risicomanagement vraagstukken in het publieke domein van nu en morgen. Hoe krijg je de risk houding van jouw organisatie in beeld en op welke manieren kun je daar invloed op uitoefenen? Met het doel 'financial public value' te leveren, hoe adviseer je jouw organisatie over komende veranderingen in de samenleving en de bijkomende onzekerheden?

Er wordt veel flexibiliteit verondersteld van organisaties in de publieke sector. En tegelijkertijd komen er steeds meer kaders en regelgeving en wordt de governance en risicomanagementstructuren steeds meer complex. Aan de hand van recente casuïstiek en ontwikkelingen onderzoeken we de (on)mogelijkheden en de ruimte die de financial zelf creëren.

Doelstelling

In deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • begrijpen wat er verstaan wordt onder 'rechtmatigheid' en 'in control'
  • inzicht opdoen in de volwassenheid van de eigen bedrijfsvoering
  • leren hoe het best practice model rechtmatigheid toegepast kan worden
  • inzicht opdoen in de ontwikkelingen aangaande de rechtmatigheidsverantwoording, ICS, risicosturing BIO, cyber risks en de nieuwe coso
  • (meer) grip krijgen op de koppeling tussen strategie, sturing en risk
  • begrip van de aspecten van Network Governance
  • inzicht opdoen hoe de vertaalslag te maken naar AO/IB en VIC/IAF vastleggingen

Inhoud

Na afloop ben je op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement in de publieke sector. We spreken met elkaar o.a. over de three lines of defense, governance codes, risk houding, risico regelreflex, wet- en regelgeving en digitalisering. Daarnaast onderzoeken we ideeën en worden handvatten aangereikt om in de eigen risicostructuur als financial ruimte te creëren.

Bestemd voor

Controllers, intern en overheidsaccountants, accountants in business en andere financieel-economische professionals werkzaam in/voor de (semi-) publieke sector. Basis kennis van risicomanagement is een pré.

Deelnemer drs. Darianella Bernadina-Sambo RA Businesss Controller gemeente Schiedam over de cursus: "Veel tips om riskmanagement laagdrempelig en integraal te maken binnen een organisatie."

Robert 't Hart

Robert is directeur van Naris en Naris Risk Academy. Daarnaast is hij docent risicomanagement o.a. aan de Universiteit Twente. Robert is ooit begonnen met risicomanagement vanuit de governance gedachte. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met resultaatgericht risicomanagement door de koppeling te leggen met de sturingsfilosofie van organisaties.

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Amersfoort Centre in Amersfoort

Adres

Mercure Hotel Amersfoort Centre De Nieuwe Poort 20 Amersfoort Telefoonnummer 0332851000 E-mailadres sc@mhac.nl