Risicomanagement in tijden van onzekerheid

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 december 2022 - Hoofddorp
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 650,00 (leden) / € 725,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Finance in business
6 pe-uren

Als RC kun je gebruik maken van de ledenprijs.

Wat maakt risico's lastiger te bepalen in onzekere tijden? Als het om verslaggevingsrisico's gaat dan weten we wel hoe de volledigheid van de opbrengstverantwoording moet worden geborgd. Risico's die bijvoorbeeld voortkomen uit de Covid-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne, wet- en regelgeving op het gebied van PFAS of de implicaties van digitaliseren en strategische risico's zijn vele malen lastiger. Lastiger om de doelstellingen te bepalen, lastiger om effectieve maatregelen te bedenken en ook lastiger om in te schatten of maatregelen niet ongewenste bijeffecten zullen hebben. De standaardmethodieken zoals COSO-Interne beheersing geven dan onvoldoende houvast en kunnen zelfs tot starheid in de organisatie leiden en een vorm van schijnzekerheid introduceren.

Maar wat moet je dan wel doen? Risicomanagement met aandacht voor ondergrenzen (wat mag echt niet gebeuren) en de uitwerking in de dagelijkse praktijk kan ervoor zorgen dat je risicomanagement praktisch handen en voeten gaat geven.


Doelstelling

We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leer bepalen welke ondergrenzen (risicobereidheid) van belang zijn
  • Krijg inzicht in het effect van wisselende nieuwe maatregelen in de praktijken
  • Verbeter je wendbaarheid zodat je sneller kunt inspelen op veranderende omstandigheden door het hanteren van ondergrenzen en aandacht voor de praktijk
  • Krijg tools om nieuwe risico's eerder te herkennen

Inhoud

Tijdens de dag krijg je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen rondom (strategisch)risicomanagement?
  • Hoe identificeer je nieuwe risico's?
  • Wat is je risicobereidheid? Wat is je ondergrens?
  • Hoe weet je of nieuwe maatregelen goed gaan werken, effectief blijven?
  • Hoe bepaal je welke risico's passen bij je strategische doelen?

Daarnaast ga je aan de slag met je peers, met behulp van vragen gericht op jouw organisatie of een organisatie van een andere deelnemer en een pre-mortem analyse. Theorie en toepassing zullen worden afgewisseld, waarbij de nadruk zal liggen op de toepassing.

Bestemd voor

Accountants in business, controllers en andere financiële professionals die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor het risicomanagementbeleid binnen de organisatie en dit beleid willen toetsen op toekomstbestendigheid.

prof. dr. Arco van de Ven RA

Arco is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS School for Business and Society, partner ACN Management Consultants en voormalig hoogleraar Controlling aan de Open Universiteit Nederland. Arco is programmadirecteur geweest van diverse post-initiële opleidingen (CPC en RC aan de Erasmus Universiteit en FC aan de Open Universiteit). Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervuld. Arco heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken en van hem zijn publicaties en columns verschenen op het gebied van risicomanagement, administratieve organisatie en controlling. Hij heeft aan vele post-experience cursussen gedoceerd, waaronder RSM, Vlerick en diverse postinitiële opleidingen aan de EUR. Arco is lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie van Aafje en is in het verleden voorzitter/lid van de RvC van de woningbouwcorporatie Trivire, voorzitter van RvC van Supermarktfonds.nl en lid van de Raad van Tucht van de VRC geweest.

De cursus vindt plaats in Courtyard Amsterdam Airport in Hoofddorp

Adres

Courtyard Amsterdam Airport Bosweg 15 Hoofddorp Telefoonnummer (023) 556 90 11 E-mailadres reserveringencourtyard@claus.nl