Risicomanagement

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
19 september 2022, 10 oktober 2022, 14 november 2022 - Utrecht
Tijd
09:00 - 12:00, 09:00 - 12:00, 09:00 - 12:00
Prijs ex. btw
€ 1.895,00 (leden) / € 2.095,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Auditors, Controllers, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
32 pe-uren

19 september 2022, 10 oktober 2022, 14 november 2022 - Utrecht


De opleiding wordt aangeboden als blended learning, bestaande uit een e-learning, opdrachten en bijeenkomsten die zowel fysiek als digitaal kunnen worden bijgewoond.

De auditor geeft het management (aanvullende) zekerheid over de wijze waarop risico's – die realisatie van de organisatiedoelstellingen bedreigen – worden beheerst. De risk officer helpt de organisatie bij het in kaart brengen van risico's, het implementeren van beheersmaatregelen die deze risico's moeten mitigeren en het monitoren van de werking van deze maatregelen.

Vanzelfsprekend is kennis op het gebied van risicomanagement voor zowel de auditor als de risk officer van cruciaal belang. Tijdens deze cursus behandelen we het volledige risicomanagement­proces. We lichten toe:

 • wat de samenhang is tussen governance en (strategisch, tactisch en operationeel) risicomanagement;
 • uit welke componenten het COSO-ERM model (2017) bestaat en hoe dit model kan worden toegepast;
 • hoe een risicoanalyse kan worden uitgevoerd, hoe risico's kunnen worden beheerst en hoe risicobeheersing kan worden gemonitord; en
 • hoe een control/risk self assessement (CRSA) kan worden uitgevoerd en hoe hiermee draagvlak binnen de organisatie kan worden gecreëerd.

Je volgt tijdens deze cursus de e-learning Risicomanagement. Dat doe je tijd- en plaats onafhankelijk, dus waar en wanneer je zelf wil. De kennis die je tijdens het doorlopen van deze e-learning opdoet, pas je direct toe in de eigen praktijk. Je voert namelijk tijdens deze cursus een risicoanalyse uit voor een of meerdere processen binnen jouw organisatie. Hiertoe faciliteer je een CRSA. Ook stel je een informatie-, communicatie- en rapportageplan op, waarmee je zorgt dat relevante informatie met het juiste detailniveau en op het juiste moment aan de juiste mensen wordt verstrekt.

Tijdens de bijeenkomsten, die je zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen, ontvang je feedback op je risicoanalyse en implementatieplan van medestudenten en de docent. Vanzelfsprekend bestaat er tijdens deze bijeenkomsten alle ruimte voor het stellen van vragen.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus is de deelnemer is staat zelfstandig risicoanalyses uit te voeren, CRSA’s te faciliteren en risicomanagement in te richten.

Inhoud

 • E-learning: Risicomanagement (t/m Governance & Culture) (ca. 1 uur)
 • Opdracht 1: Analyse inrichting risicomanagement (ca. 3 uur)
 • Bijeenkomst 1: Bespreken analyses inrichting risicomanagement, CRSA's (3 uur)
 • E-learning: Risicomanagement (t/m Performance) (ca. 3 uur)
 • Opdracht 2: Faciliteren CRSA en uitvoeren risicoanalyse (ca. 10 uur)
 • Bijeenkomst 2: Bespreken uitgevoerde risicoanalyses (3 uur)
 • E-learning: Risicomanagement (t/m Information, Communication & Reporting) (ca. 2 uur)
 • Opdracht 3: Opstellen informatie-, communicatie- en rapportageplan (ca. 4 uur)
 • Bijeenkomst 3: Bespreken informatie-, communicatie- en rapportageplannen (3 uur)

Bestemd voor
Je bent werkzaam als internal/operational auditor, interne accountant, risk officer of controller en van jou wordt verwacht dat je risicoanalyses uitvoert, CRSA’s faciliteert en/of risicomanagement helpt in te richten c.q. te optimaliseren binnen jouw organisatie.

Xander Smit RC

Xander Smit RC is zelfstandig gevestigd controller en risicomanager met ruime ervaring. Daarnaast is Xander docent Integraal Risicomanagement aan Hogeschool Avans+.

De cursus vindt plaats in Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. in Utrecht

Adres

Ferocia Opleiding en Trainingen B.V. Atoomweg 50 Utrecht E-mailadres trainingen@ferocia.nl