Soft controls, verdiepende vaardigheden

Verdere praktijktoepassing

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
6, 13 december 2022 - Den Dolder
Tijd
08:30 - 17:30, 08:30 - 17:30
Prijs ex. btw
€ 1.895,00 (leden) / € 2.150,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Auditors, Intern accountants, Openbaar accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
15 pe-uren

6, 13 december 2022 - Den Dolder


De training Soft controls, de basis, biedt een goede basis voor deze training.

In aansluiting op de training 'Soft controls, de basis' waarin de theorie, onderzoeks- en rapportagemethoden zijn behandeld, gaat deze training een stap verder in de toepassing van de onderzoeksmethode.

Aan de (interne of externe) auditor of financial de belangrijke taak om soft controls onderzoekmethoden toe te passen, het gesprek over soft controls aan te gaan, de integratie van soft controls in het controleproces te managen en hierover te rapporteren. Maar hoe doe je dit op een goede manier en wat komt kijken bij een gesprek over soms gevoelige thema's zoals leiderschap, motivatie en openheid?

Dit unieke tweedaagse opleidingsprogramma is ontwikkeld met een team van psychologen, sociologen en accountants. Het resultaat is een programma dat in staat stelt soft controls weloverwogen mee te nemen in de gesprekken en rapportage rondom de jaarrekeningcontrole en (internal) audits.

Doelstelling

Het trainen van de toepassing van de soft controls methodiek in gespreksvaardigheden en interviewtechnieken leidt tot het behalen van de volgende leerdoelen:

 • Bewustwording van eigen frames en veronderstellingen
 • Gedegen voorbereiding op soft control interviews, observaties en raadpleging van juiste bronnen
 • Doorvragen bij sociaal wenselijke antwoorden en weerstand
 • Herkennen en omgaan met gedragsvoorkeuren
 • Signaleren van en opvolging geven aan inconsistent gedrag
 • Vertalen van gedragsobservaties naar risico's en gestructureerde vastlegging
 • Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van gevoelige boodschappen

Inhoud

 • Opfrissing theorie onderzoeksmethode 'Audit van soft controls'
 • Opdoen van kennis en begrip over en vaardigheden voor de toepassing en integratie van soft controls in alle fasen van het controleproces
 • Kennis, begrip over en vaardigheden voor het voeren van het auditgesprek over soft controls in het kader van audits; hoe doe je dit?
 • Inspelen op soft controls en gedrag binnen het auditgesprek ter verdieping van de jaarrekeningcontrole
 • Kennis, begrip en vaardigheden opdoen ten aanzien van lastige controlesituaties en auditgesprekken in het kader van soft controls
 • Doorvertaling van informatie in het soft controls auditgesprek naar rapportage

Bestemd voor

Accountants, auditors en overige financials die verdieping wensen op het gebied van onderzoek en evaluatie van soft controls binnen organisaties. Deelnemers hebben bijvoorbeeld de training 'Soft controls, de basis' gevolgd of hebben vergelijkbare kennis en ervaring opgedaan.

Quote van een deelnemer

Erg goede cursus. Zeer praktisch en wordt op een heldere manier gegeven door zeer ervaren trainers.

drs. Erik van Bekkum RA

Erik van BekkumBedrijfskundige, Registeraccountant, director KPMG Soft Controls. Erik is binnen KPMG verantwoordelijk voor de soft controls dienstverlening. Hij heeft meer dat 10 jaar ervaring in de opleiding, coaching en advisering van internal en external auditors bij het integreren van soft controls in audits. De afgelopen jaren heeft hij nationale en internationale organisaties ondersteund om de impact in audits te vergroten door soft controls te onderzoeken en hierover te rapporteren aan bestuurders en commissarissen.

De cursus vindt plaats in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Adres

Hotel Ernst Sillem Hoeve Soestdijkerweg 10-b Den Dolder Telefoonnummer (035) 666 85 41 E-mailadres receptie@esh.nl