Toekomstverkennen in het publieke domein

Vergroot je politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
1, 17 november 2022 - Sassenheim
Tijd
09:30 - 16:15, 14:30 - 16:30
Prijs ex. btw
€ 850,00 (leden) / € 925,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Publieke Sector
12 pe-uren

1, 17 november 2022 - Sassenheim

 • RC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
 • Het boek 'Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties' maakt onderdeel uit van het cursusmateriaal. Deelnemers krijgen dit op voorhand toegestuurd en verrichten hieruit (voorbereidend) werk.
 • De cursus bestaat uit een fysieke bijeenkomst (1 dag) plus een online terugkommoment (2 uur)


We leven in een tijdperk 'van transities': organisaties moeten zich voorbereiden op bv de voortschrijdende digitalisering, kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing en de inzet op inclusiviteit. Tegelijkertijd is de korte termijn ook behoorlijk turbulent en onzeker.

Toekomstverkennen verscherpt de strategische antenne en draagt bij aan de analyse van vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Bij strategie speelt altijd het spanningsveld tussen besluitvorming voor de korte termijn en beleid voor de lange termijn. Ook het krachtenveld van stakeholders en hun belangen dragen bij aan de gevoeligheid rondom bijvoorbeeld visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Voor financials in het publieke domein is het essentieel om grip krijgen op veranderingen, ontwikkelingen en de integraliteit van de uitdagingen, zodat de organisatie ook in de toekomst de maatschappelijke opdracht kan blijven uitvoeren. Hoe kijk je buiten je eigen 'bubbel' en verken je breed de mogelijke scenario's? Hoe verken je dat wat je nog niet weet? Hoe zorg je dat je bent voorbereid op veranderingen? En hoe neem je anderen hier in mee?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Tools en denkkaders opdoen voor het kunnen toepassen van toekomstverkenning
 • Bewustwording van het belang van strategisch inzicht in de lange termijn
 • Oog ontwikkelen voor signalen en casuïstiek die aanwijzingen kunnen zijn van veranderingen
 • Versterken van politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Lees het interview met Freija van Duijne

Inhoud

Toekomstverkenning maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de mogelijke betekenis daarvan. Het brengt een breed pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in het vizier. Wat betekenen veranderingen in de wereld van 2030 en 2040 voor de bestaansredenen en mogelijkheden van de organisatie en dat wat jij als financial daaraan bijdraagt?

De cursus Toekomstverkennen in het publieke domein gaat in op:

 • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
 • trends en signalen als handvatten
 • de methode van systeemdenken
 • scenario's uitwerken en concretiseren
 • (beleids)implicaties van scenario's benoemen
 • van implicaties naar robuuste beleidsopties
 • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden

Strategisch inzicht in de lange termijn is onmisbaar vanwege de impact van veranderingen op je organisatie en de keten waarbinnen je organisatie functioneert.

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

Boek Toekomstverkennen
Bij deelname ontvang je het boek Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties. Voor organisaties is het van cruciaal belang om met de toekomst bezig te zijn. Je moet voorbereid zijn om op onzekerheid en complexiteit in te kunnen spelen. Het is daarom maakt toekomstverkennen steeds vaker deel uit van strategische besluitvorming.

Toekomstverkennen

 Je onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der WelJe ontvangt het boek 'Toekomstverkennen:het ultieme denken in organisaties'. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der Wel. Korte inhoud: Voor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn. Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. Een leider en beslisser moet kunnen inspelen op onzekerheid en complexiteit. Het is daarom niet verwonderlijk dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van leiderschapstrainingen.

dr. Freija van Duijne

Freija van DuijneDr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse organisaties aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek "Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties" was genomineerd voor managementboek 2020

De cursus vindt plaats in Van der Valk Sassenheim-Leiden in Sassenheim

Adres

Van der Valk Sassenheim-Leiden Warmonderweg 8 Sassenheim Telefoonnummer (0252) 21 90 19 E-mailadres banqueting@sassenheim.valk.com