Transformerend leiderschap in de publieke sector

leergang over impactvol leiderschap

Details

Cursusduur
4 dagen
Datum en locatie
12 oktober 2022, 3, 23 november 2022, 14 december 2022 - Amsterdam
Tijd
09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00, 09:30 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 3.750,00 (leden) / € 3.950,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Organisatie advies, Performance Management, Persoonlijke vaardigheden, Strategie
Niveau
Publieke Sector
35 pe-uren

12 oktober 2022, 3, 23 november 2022, 14 december 2022 - Amsterdam

  • RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
  • De cursus bestaat uit 4 lesdagen verspreid over 3 maanden.
  • Voorafgaand aan de eerste dag vul je de Multifactor Leadership Questionnaire in. Dit vraagt ongeveer 2 uur van je tijd.
  • Tussen de leergangdagen ga je in je eigen organisatie/met je eigen team aan de slag met korte, afgebakende opdrachten. Per dag beslaat de opdracht ongeveer 3 uur.


“Verandering is de enige constante”
Heraclitus

Hoe geef je leiding aan een team in een tijd van onzekerheid, personeelstekort en verandering? Hoe motiveer je mensen om het beste uit henzelf te halen en hoe zorg je ervoor dat je kwalitatief personeel bij je wil blijven werken? Hoe stimuleer flexibiliteit en creativiteit in een grote, complexe organisatie en hoe zorg je ervoor dat mensen noodzakelijke veranderingen omarmen?

Innovatiekracht en wendbaarheid worden vaak geroemd als essentiële assets van professionals en van organisaties. Essentieel in het (kunnen) borgen van de toekomstbestendigheid van de organisatie. De publieke sector waar continuïteit en lange-termijn-denken ingeburgerde waardes zijn, heeft hierin een specifieke uitdaging.  Zij voelt tegelijkertijd de kortademigheid van de politieke levenscycli, de druk van personeelstekorten en de steeds schuivende panelen van de maatschappelijke verwachtingen.

Leidinggeven in de publieke sector vraagt om specifieke kwaliteiten en vaardigheden, met respect voor de eigenheid van de sector. Deze kwaliteiten en vaardigheden zijn terug te vinden in de theorie van Transformerend Leiderschap (Transformational Leadership).

Lees hier meer over Transformerend leiderschap.

Doelstelling
Tijdens de leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen in de mogelijkheden van ‘Transformational Leadership' en de toepassingsmogelijkheden voor je eigen organisatie
  • Handvaten krijgen voor het implementeren van een klimaat van wendbaarheid en pro-activiteit binnen je organisatie
  • Kennis maken met toegepaste creativiteit en het (wetenschappelijk onderbouwde) Creative Problem Solving Model (CPS-model)
  • Vergroten van de eigen innovatieve en flexibele vermogens
  • Inzicht krijgen in de persoonlijke leiderschapsvaardigheden en hoe deze ontwikkeld kunnen worden naar transformerende kwaliteit

Inhoud
Op voorhand nemen we de Multifactor Leadership Questionnaire af. Dit is een test om te bepalen wat je huidige leiderschapsstijl is en wat je ontwikkelbehoeftes zijn.  Vervolgens gaan we de theorie van Transformerend Leiderschap vertalen die naar je eigen leiderschapsstrategie en gaan we oefenen met leiderschapsgedrag.

Dag 1 Inspirerend leidinggeven
Thema’s: Future Thinking, visieontwikkeling en strategie, visie uitdragen
Een transformerend leider activeert een team door betekenis te geven aan het werk. De leider daagt het team uit om een inspirerende visie te ontwikkelen - zowel voor het bedrijf als ook voor zichzelf. 

Dag 2 Waarde gedreven leidinggeven
Thema’s: Integriteitsmanagement, veilige werkomgeving creëren, rolmodel zijn voor het team, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)
Een transformerend leider bouwt vertrouwen en respect op door integer te handelen en zich volledig in te zetten voor het team en de organisatie. Daarmee wordt de leider een rolmodel waar het team zich aan kan optrekken.

Dag 3 Creatief leidinggeven
Thema’s: verander management, innovatie stimuleren, creatief/innovatief denken
Een transformerend leider verhoogt het probleem-oplossend vermogen van het team door creativiteit en innovatie te stimuleren. Het team wordt uitgedaagd om buiten de gebaande kaders te denken en mogelijkheden te zien in plaats van obstakels.

Dag 4 Coachend leidinggeven
Thema’s: coachen, feedback en feedforward, talent ontwikkeling
Hoe kun je elk individu in je team optimaal motiveren en stimuleren? We behandelen verschillende motivatietheorieën en coaching- en feedback tools. Ook kijken we naar de ontwikkeltrajecten binnen de organisatie en hoe jij die kunt optimaliseren. 

De training is ‘experience based’. Dit houdt in dat uitproberen (en falen) aan de basis liggen van het leren. De training is interactief, uitdagend, diepgravend, creatief en inzicht gevend. 

Bestemd voor
(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.

 

 

 

Julia Bless

Julia BlessJulia Bless is gespecialiseerd in zakelijk creatief denken en innovatie. Zij begeleidt bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en bij het vinden van innovatieve oplossingen. Julia is eigenaar van House of Change - een opleidingsinstituut voor Leiderschap en Innovatie. Daarnaast ontwikkelt en faciliteert zij trainingen voor o.a. Hotelschool The Hague en Riskjourney. Door haar achtergrond in het theater kan ze putten uit een rijke bron aan verschillende methodes, technieken en didactische vaardigheden om unieke en waardevolle leerervaringen te bieden. Inzicht in menselijk handelen, creativiteit, inspiratie en passie liggen aan de basis van alles wat ze doet.

De cursus vindt plaats in House of Change in Amsterdam

Adres

House of Change Mr. Treublaan 3 Amsterdam