Transparantie over niet-financiële informatie

Module 3 | Online collegereeks Duurzaam Ondernemen

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
6, 13 oktober 2022 - Online
Tijd
15:00 - 17:00, 15:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 400,00 (leden) / € 400,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Audit & Assurance, Finance Operations & Reporting, Governance, Risk & Compliance, Online learning
Bestemd voor
Accountants in business, Intern accountants, Openbaar accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

6, 13 oktober 2022 - Online

Deze module maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen. Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-


Het einde van het jaar en het begin van het jaar staan in het teken van jaarverslaggeving. In deze derde module uit de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen van NBA Opleidingen en UGBS wordt (1) inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving, inclusief de nieuwe wetgeving vanuit de Europese Commissie, en (2) op een praktische manier inzicht gegeven in hoe je een kwalitatief verslag kunt opstellen.

Doelstelling

Na afronding van deze module:
 • Kan je bepalen welke informatie relevant is om over te rapporteren en met welke diepgang
 • Heb je inzicht hoe je jouw eigen verhaal kunt vertellen over langetermijnwaardecreatie in een snel veranderende omgeving
 • Kun je geïntegreerd verslaggeven over je missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties
 • Heb je inzicht in manieren waarop je een geïntegreerd verslag kunt publiceren
 • Heb je aanknopingspunten voor 'best practices' en vergelijkingen met peers
 • Heb je kennis van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving

Inhoud

 • Sessie 1: Wet- en regelgeving niet-financiële verslaggeving: Uitleg over onder andere Wet niet-financiële verslaggeving/corporate sustainability reporting directive (CSRD), EU Taxonomie, IFRS Foundation, Global Reporting Initiative, ‘core and more’ verslaggeving. Welke informatie is relevant en hoe kun je praktisch omgaan met het spanningsveld tussen ‘compliance’ en het vasthouden van de eigen storyline.
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Marcus Looijenga MSc RA

 • Sessie 2: Rapporteren over lange termijn waardecreatie: Uitleg over duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving, wat is een kwalitatief goed verslag? Aan de hand van voorbeelden van ‘good practices’ wordt inzicht gegeven hoe je op een goede manier kunt rapporteren over je missie, strategie, bedrijfsmodel en prestaties in een omgeving die snel verandert.
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Didi Hoezen MSc (B-honest)

Bestemd voor

De modules zijn gericht op de brede doelgroep van onder meer accountants (intern en extern), controllers en overige medewerkers uit de financiële kolom, personen in een toezichthoudende rol, investeerders, analisten, MVO managers en MVO- auditors.

Meer weten over de overige modulen.

Klik op jouw keuze voor informatie of om je voor deelname aan te melden.

Module 1 > Duurzaam ondernemen, de Sustainable Development Goals en langetermijnwaarde

8 en 15 september 2022

Module 2 > Inbedding in de organisatie en sturen op duurzaamheid

22 en 29 september 2022

Module 4 > Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2

3 en 10 november 2022

Module 5 > Sustainable finance

17 en 24 november 2022

Module 6 > Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie

1 en 8 december 2022

dr. Nancy Kamp-Roelands RA bijzonder hoogleraar niet-financiele informatie, integrale verslaggeving en assurance. Sinds 1995 zowel nationaal als internationaal actief op deze vakgebieden middels het ontwikkelen van standaarden, zitting in commissies, clientwerk en onderzoek. Zij heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen als de International Integrated Reporting Council.

Sandra Witteman

Didi Hoezen MBA Didi Hoezen is Managing director en eigenaar van 2BHonest. Ze heeft 17 jaar ervaring op het gebied van sustainability management, reporting en assurance bij o.a. EY en KPMG. Vanuit 2Bhonest adviseert ze nu bedrijven rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement, geïntegreerde verslaggeving en assurance. 2BHonest zet papieren adviezen om in gerichte acties voor interne en externe stakeholders. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.
Marcus Looijenga RA MSc EMA Marcus is director bij PwC op het vlak van niet-financiële en duurzaamheidsrapportering en assurance, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van auditing en ESG assurance en lid van diverse werkgroepen op dit vakgebied.