Webinar Continuïteit voor de Samenstelpraktijk

Verplicht Thema

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
25 mei 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 315,00 (leden) / € 325,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit (Internal), Assurance & Accountancy, ESG, Duurzaamheid & Verandering
Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

25 mei 2022 - Online


Continuïteit raakt aan de kern van uw kantoor! Daarom gaat dit interactieve webinar met maximaal 12 deelnemers ook op kernthema's binnen Continuïteit in. Accountants in de samenstellingspraktijk komen regelmatig in aanraking met het onderwerp Continuïteit, waarbij vele thema's een rol (kunnen) spelen.

Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat je aandacht besteedt aan het onderwerp Continuïteit aan de hand van Thema's. Het kernthema voor een accountant in de samenstellingspraktijk is opgenomen in dit webinar. Er is aandacht voor de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden en voor integratie van deelthema's.

Doelstelling
De accountant die deelneemt aan dit webinar voldoet aan de verplichting om invulling te geven aan de Thema's die in de cursus zijn opgenomen. Daarnaast wordt een meer integrale aanpak van het aspect Continuïteit gestimuleerd.

Inhoud
Dit interactief webinar met maximaal 12 deelnemers kenmerkt zich door een wisselwerking van theoretische aspecten met hun praktische gevolgen en de koppeling naar de toepassing ervan. Het kernthema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven. Ook integratie van deelperspectieven komt aan de orde. Bij ieder thema wordt de vraag aan je gesteld: "Wat is de koppeling hiervan in jouw praktijk met continuïteit". Je krijgt hierdoor een breed beeld aan aspecten over het thema Continuïteit aangeboden. Bij een interactief webinar participeert je ook door Ja/Nee-vragen in de groep te beantwoorden, in de Chatfunctie kwalitatieve vragen te bespreken en jouw vragen te stellen vanuit de praktijk. Je voelt je vrij om jouw vragen te stellen en bent daarbij beschermd door de wijze van opzet en het beperkt aantal deelnemers.

Introductie (10 minuten)

 1. Opening en Welkom
 2. Programma, Aanpak en Doelstellingen
 3. Afstemming Thema's
 4. Aanleiding

Verdieping per onderwerp met Thema's (110 minuten)

Begonnen wordt met het kernthema voor de samenstelpraktijk. Daaraan wordt op verschillende wijzen invulling aan gegeven, door theorie te koppelen met praktijkvoorbeelden en -vragen. Tot slot is er aandacht voor integratieaspecten op dit kernthema bij het Spoorboekje voor Continuïteitsaspecten.

 1. Regelgeving Accountancy (Thema 1: gevolgen voor de samenstellingsopdracht):
    a. VGBA, COS 4410, NBA-Handreiking 1147, Gevolgen Samenstellingsverklaring;
 2. Regelgeving Accountancy (Thema 9: niet-integer gedrag van cliënten);
 3. Regelgeving Externe Verslaggeving (Thema 1: verslaggeving en (dis)continuïteit):
    a. Attentiepunten verwerking/waardering, toelichtingen en NBA
  Toelichting Continuïteit;
 4. Het ingevulde Spoorboekje Continuïteit (Thema 1: integratie):
    a. Aspecten van regelgeving, kantoorhandboek en overige aspecten.

Prijktijkcasus Samenstelpraktijk (120 minuten)

Hierna wordt een praktijkcasus besproken uit de samenstelpraktijk. Bij de bespreking van deze casus komen ook elementen uit het eerder besproken Thema 1 en/of Thema 9 aan de orde.

Daarnaast worden enkele andere thema's besproken aan de hand van de praktijkcasus. Het gaat dan om:

 1. Fasen van (dis)continuïteit van een onderneming (Thema 3);
 2. Vroeg signaleren van ontwikkelingen: early warning signalen en systemen (Thema 6);
 3. Cijferbeoordeling en data-analyse bij het signaleren van ontwikkelingen (Thema 11);
 4. Steunmaatregelen nader bekeken vanuit het aspect van continuïteit (Thema 4).

De afsluiting bevat ook ruimte voor uw initiële terugkoppeling.

Bestemd voor
Openbaar accountants en aankomend accountants - die werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

Quote van enkele deelnemers
Cursus Continuïteit voor de samenstellingspraktijk: zinvolle cursus en het thema momenteel helaas door Covid 19 extra actueel. Praktijkgericht en dient handvaten om direct toe te kunnen passen.

Prima webinar

In dit webinar leer je de basis van de regelgeving m.b.t. continuïteit, hoe je dit moet beoordelen en toepassen in de jaarregeling. Prima basis.

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.