Webinar - Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem (ISQM-1)

Niet-verlicht regime NVKS *Nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
9 december 2022 - Online
Tijd
13:00 - 17:00
Prijs ex. btw
€ 310,00 (leden) / € 345,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Controlepraktijk, Governance, Risk & Compliance
Niveau
Fundamental
4 pe-uren

9 december 2022 - Online


In 4 uur bijgepraat over het kwaliteitsmanagementsysteem in jouw samenstelpraktijk dat tot nu toe gebaseerd is geweest op het Niet-verlichte regime in de NVKS om daarmee aan het werk te gaan.

De International Standard on Quality Management nummer 1 (ISQM-1) is een feit. De nieuwe vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat verplicht is voor de praktijk vormen dan ook de kern van deze cursus. Die worden met jou besproken in een kleine groep van deelnemers. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat je praktijk nu niet valt onder het Verlichte regime in de NVKS maar onder het reguliere regime.

Leerdoelen
Je kent de basis van ISQM-1 op grond waarvan je een start kunt maken met het ontwerpen, gebruiken en beheersen van ISQM-1 in de samenstelpraktijk waarbij ook (in beperkte mate) assuranceopdrachten worden uitgevoerd (zonder wettelijke controles).

Inhoud
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende behandeling per onderdeel van ISQM-1. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • De plaats van ISQM-1 in het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Analyse van de huidige situatie onder de NVKS

ISQM-1 in meer detail

 • Wat is ISQM-1
 • Wat zijn de herkomst en de achtergrond van ISQM-1
 • De componenten onderscheiden
 • De kwaliteitsdoelstellingen bepalen
 • Het onderkennen en inschatten van risico’s ten aanzien van de kwaliteit
 • Het ontwerpen en invoering van reacties op de risico’s
 • Informatie verkrijgen die wijst op noodzakelijke aanpassingen
 • Het monitoringsysteem
 • Overige aspecten
 • Samenloop met ISQM-2 voor Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
 • De schaalbaarheid van ISQM-1 (anders dan in de NVKS)

Aan het werk met ISQM-1

 • Tips voor de eerste implementatie van NVKS naar ISQM
 • Tijdlijn en Plan van aanpak

Door de implementatievereisten die de Koninklijke NBA kan vaststellen kan het programma worden aangepast aan die actualiteit.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
     - Kennisoverdracht
     - Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
     - Reflectie

Er is ook een fysieke training over dit onderwerp

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

Sytze de Swart heeft ruime ervaring als accountant en adviseert al vele jaren ondernemers. Ook is hij een zeer ervaren docent.

De cursus vindt plaats in Online in Online

Adres

Online Online Online Telefoonnummer 020-2467100 E-mailadres info@nbaopleidingen.nl