Workshop carbon footprint

Rapporteren over de CO2 uitstoot van jouw organisatie

Details

Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
10 oktober 2022, 7 november 2022 - Zwolle
Tijd
09:30 - 13:30, 09:30 - 13:30
Prijs ex. btw
€ 750,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance, Strategie & Performance
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Finance in business
8 pe-uren

10 oktober 2022, 7 november 2022 - Zwolle


In de tijd tussen de twee workshops verzamel je informatie over de carbon footprint in je eigen organisatie. Hiermee ga je aan de slag in workshop 2. Houd rekening met 4 tot 8 klokuren.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

De roep vanuit de samenleving en de politiek klinkt steeds luider om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Dit zie je onder andere terug in de Klimaatzaak van Shell. Dat betekent dat de continuïteit van bedrijven ook wordt bepaald door de mate waarin ondernemingen in staat zijn om de uitstoot van hun activiteiten voldoende te minderen. Zonder effectieve sturing op CO2-uitstoot is het onwaarschijnlijk dat de emissiedoelstellingen worden bereikt.

Echter, hoe doe je dat als organisatie? Wat zouden de financiële consequenties zijn als er een belasting op CO2-uitstoot wordt ingevoerd? Hoe bereken je dat eigenlijk? En wat stoot jouw organisatie uit?

Herkenbare vragen? Dan is deze workshop wat voor jou. Meten is namelijk weten. Je kunt alleen sturen op vermindering van uitstoot als je ook weet waar/welke activiteiten in de organisatie leiden tot de meeste uitstoot. Hoe breng je dit in kaart en hoe rapporteer je hierover?

Doelstelling

In deze workshop gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen, na afloop van de workshop:

  • heb je basaal begrip van broeikasgassen en wanneer deze ontstaan in productieprocessen;
    Je kunt dit samenvatten en uitleggen aan anderen in je organisatie.
  • ken je de belangrijke rapportagestandaarden op het gebied van carbon accounting;
    Je kunt op basis van een aantal basisprincipes bepalen welke standaard het best toepasbaar is op je eigen organisatie.
  • kun je een inventarisatie maken van het eigen bedrijfsmodel en de gehele keten en bepalen waar er binnen het model en de keten sprake is van mogelijke CO2-emissies.
  • kun je een simpele CO2-berekening opstellen op basis van eigen verzamelde informatie.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee delen. Dit is bewust gekozen, zodat je tijd hebt om informatie te verzamelen en daadwerkelijk tot de eerste metingen te komen.

Deel I
In deel I van de workshop behandelen we de theorie die nodig is om goed te begrijpen wat schadelijke emissies zijn, hoe die kunnen ontstaan en waar deze in de keten kunnen plaatsvinden. We maken gebruik van belangrijke bekende rapportagestandaarden voor CO2 waaronder het Greenhouse Gas Protocol, de SKAO CO2-prestatieladder, het Carbon Disclosure Project, GRI standaard 305 Emissions en het CDSB framework.

Vervolgens gaan we verkennen waar in jouw organisatie emissies plaatsvinden en waar binnen de keten. Door dit gezamenlijk te verkennen, ontdek je ook waar mogelijke andere uitstoot, die tot nu toe onzichtbaar was, ook aan de activiteiten binnen het bedrijf zijn toe te rekenen. De inventarisatie eindigt met een aanpak om intern informatie te verzamelen die in deel II gebruikt wordt om de uitstoot in kaart te brengen.

Tussentijds
Na deel I verzamel je binnen de eigen organisatie de benoemde informatie. Met deze informatie kun je verder aan de slag in deel II van de workshop.

Deel II
In deel II behandelen we de theorie over de methodieken die bestaan om CO2-uitstoot te berekenen en de mogelijkheden om doelstellingen te vormen voor CO2-reductie, met aansprekende voorbeelden uit de praktijk over de wijze waarop andere organisaties hiermee zijn omgegaan, en wat de resultaten daarvan zijn.

Daarna gaan we de CO2-uitstoot daadwerkelijk kwantificeren aan de hand van de verzamelde informatie. Eerst bepaal je op basis van welke standaarden of richtlijnen je de CO2-uitstoot wilt bepalen. Deze zijn richtinggevend voor de wijze van berekenen van de uitstoot. Daarna ga je zelf berekenen hoeveel CO2 is uitgestoten op basis van de informatie die al beschikbaar is. Je eindigt met een plan om ook de informatie die nog niet beschikbaar is te kunnen gaan verzamelen zodat de berekening compleet zal zijn.

Aan het einde van beide delen van de workshop heb je een eerste schets van de CO2-uitstoot van de organisatie. En heb je ideeën om bedrijfsdoelstellingen te vormen en je berekeningsmethodiek aan te scherpen.

Bestemd voor

Accountants in business die voor hun organisatie willen gaan meten hoeveel CO2-emissies worden uitgestoten. Ook interessant voor mkb-accountants in een adviserende rol en intern accountants.

Werk je bij een productiebedrijf met complexe chemische omzettingsprocessen, zoals een olie- of gasbedrijf? Mail of bel ons, dan bepalen we in overleg of deze workshop bij jou past.

drs. Usha Ganga RA

Usha is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is freelance docent op het thema van duurzaamheidsverslaggeving en assurance.

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Zwolle in Zwolle

Adres

Mercure Hotel Zwolle Hertsenbergweg 1 Zwolle Telefoonnummer 0384216031 E-mailadres mice@mercurezwolle.com