Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Actualia public auditing en accounting

trends en ontwikkelingen

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 17 oktober 2024, Sassenheim

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 775 (niet-leden)

PE

5

De toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de moeizame afwikkeling van de aardbevingsschade, de wachttijden in de jeugdzorg, en de aanhoudende onvrede over administratieve lasten... zomaar enkele voorbeelden die laten zien dat de overheid op essentiële punten niet in control is en onvoldoende publieke waarde levert. Gezaghebbende auteurs hebben de afgelopen jaren bovendien gewezen op tendensen die een adequate oplossing van dergelijke problemen in de weg staan, zoals overmatig gebruik van concepten uit het bedrijfsleven, uitholling van de democratische rechtsorde, gebrek aan moreel leiderschap, en korte termijn-denken in de politiek. Zij roepen op tot grotere participatie van burgers en bedrijven, een brede blik op welvaart, helderheid over de taak van de overheid en ruimte voor de daar werkzame professionals zoals leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten. Ook klinkt de roep om innovatie van processen van beleid en wetgeving en een nieuwe bestuurscultuur, om een continu lerende overheid mogelijk te maken die in datgene wat zij voorstaat zelf een voorbeeldrol vervult. Practice what you preach and lead by example.

Het vertrouwen in het openbaar bestuur staat onder druk, door de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de moeizame afwikkeling van de aardbevingsschade, de wachttijden in de jeugdzorg en de aanhoudende onvrede over administratieve lasten. Gezaghebbende auteurs hebben de afgelopen jaren bovendien gewezen op tendensen die een adequate oplossing van dergelijke problemen in de weg staan, zoals overmatig gebruik van concepten uit het bedrijfsleven, uitholling van de democratische rechtsorde, gebrek aan moreel leiderschap, en korte termijn-denken in de politiek. Zij roepen op tot een brede blik op welvaart, participatie van burgers en bedrijven, een menselijker maat, en ruimte voor professionals zoals leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten. Innovatie van processen van beleid en wetgeving en een nieuwe bestuurscultuur moeten bijdragen aan een continu lerende overheid, die in datgene wat zij voorstaat zelf een voorbeeldrol vervult. Practice what you preach and lead by example, bijvoorbeeld waar het gaat om duurzaamheid (sustainability), de verslaggeving daarover en de controle op die verslaggeving.

De publieke sector is heel breed, denk aan zorg, onderwijs, rijksoverheid, decentrale overheden maar ook NGO’s. In deze sector zijn verschillende groepen auditors actief: externe auditors zoals openbare accountants en rekenkamers voeren financial, compliance en performance audits uit, interne auditors richten zich vooral op risicomanagement, interne beheersing en governance. Zowel in de externe als in de interne audits worden naast RA’s en AA’s ook RO’s en RE’s ingezet.

Ondanks de diversiteit aan auditors en de lappendeken aan regels voor verslaggeving en controle per deelsector zijn er voor de publieke sector auditor ook gemeenschappelijke fundamenten en uitdagingen. De belangrijkste overeenkomst voor alle publieke sector auditors is het bijdragen aan goed openbaar bestuur, zowel binnen de publieke organisaties als richting samenleving.

Hoe kunnen publieke sector-auditors de krachten bundelen om consistente oplossingen voor sector-overstijgende ontwikkelingen aan te dragen? Het erkennen en doorgronden van de fundamenten stelt ons in staat om de vertaalslag te maken naar effectieve publieke verslaggevings- en auditconcepten: op consistente wijze en integraal publieke verantwoording afleggen over gerealiseerde publieke waarde aan de stakeholders - verticaal én horizontaal. Uiteraard doen wij in onze verkenning van actualia rond rechtmatigheid, doelmatigheid/doeltreffendheid en IPSAS/EPSAS onverminderd ons voordeel met beproefde privaat gedachtegoed zoals Integrated Reporting, IFRS of RJ-uitingen.

Om de bestuurskracht te vergrootten zijn onder meer heldere doelen en verwachtingen, duidelijk belegde verantwoordelijkheden en adequate financiële en niet-financiële informatie voor sturing en verantwoording. Ook een goede interne audit (afdeling) en een onafhankelijke, professioneel-kritische externe auditor zijn onmisbare schakels in de keten. De public sector auditor voert niet alleen audits uit, maar is door zijn deskundige en onafhankelijke signalerende, agenderende en kennisbijdragen een invloedsfactor van betekenis in het openbaar bestuur.

Inhoud
Tijdens deze Public auditing en accounting dag bezien we gezamenlijk hoe we inzichten en ontwikkelingen uit de bestuurskunde en bedrijfseconomie (meer) kunnen integreren in ons denken over 'Goed Bestuur' en public auditing en accounting.

Wat zien we aan ontwikkelingen in het bestuurlijk denken en hoe beïnvloeden deze de principes en praktijken van publieke verantwoording en public auditing? Welke nieuwe auditvormen zijn in opkomst? Hoe doe je recht aan de 'eigenheid' van de publieke sector? En wat pak je als individuele financial/(internal) auditor zelf op?

De dag pretendeert niet DE antwoorden aan te kunnen reiken, maar ambieert wel het denken aan te scherpen en een platform te bieden voor de dialoog over ontwikkelingen en hun (mogelijke) betekenis.

Doelstelling
Tijdens de training Public auditing en accounting: trends en ontwikkelingen  gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht verdiepen in de eigenheid van de publieke sector, goed openbaar bestuur en de verslaggeving en audit daarbinnen
  • Doorgronden van actuele uitdagingen bij het realiseren van goed openbaar bestuur en publieke waarde
  • Leren over actualia in verslaggeving en controle binnen de verschillende deelsectoren binnen het publieke domein
  • Omgaan met de (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving
  • Denkkaders opdoen over de rol van de controlerend accountant & kwaliteitsissues
  • Leren over ontwikkelingen op verslagleggingsgebied in de publieke sector aangaande niet-financiële informatie
  • Handvatten opdoen om de samenwerking tussen externe auditors en (interne) financials verder te optimaliseren

Bestemd voor
Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn, en voor non-financials zoals beleidsmedewerkers en strategen die zich op de wondere wereld van publieke verantwoording en publieke controle willen oriënteren.

 

Koos Vos
Koos Vos
Coördinator publieke sector bij de NBA
Koos is coördinator publieke sector bij de NBA. Hij heeft ook gewerkt bij de accountants en consultants van nu PwC, vervolgens Universiteit Leiden en het ministerie van OCW. Bij de F-pool/OWC deed hij vooral opdrachten in het kader van ‘Accountabilty Toezicht en Controle (ATC)’ en was betrokken bij het opstellen van de OCW-Richtlijnen Jaarverslaggeving. Hij was ook hoofd afdeling Auditbeleid van nu de ADR, in… meer info
Martin Dees
Martin Dees
Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën. Hij is gepromoveerd op externe verslaggeving van publieke organisaties, en was hoogleraar public sector auditing & accounting bij Nyenrode. Hij heeft passie voor goed openbaar bestuur en publieke verantwoording, en streeft daarbij naar multidisciplinaire samenwerking. Recent was hij mede-auteur van artikelen rond vernieuwing van… meer info
Actualia public auditing en accounting
Startdatum 17 oktober
do 17 oktober 2024
10:00 - 16:15
Sassenheim
Routebeschrijving