Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Actualia public auditing en accounting

trends en ontwikkelingen

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 12 oktober 2023

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 775 (niet-leden)

PE

5

De toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, de moeizame afwikkeling van de aardbevingsschade, de wachttijden in de jeugdzorg, en de aanhoudende onvrede over administratieve lasten ..zomaar enkele voorbeelden die laten zien dat de overheid op essentiële punten niet in control is en onvoldoende publieke waarde levert. Gezaghebbende auteurs hebben de afgelopen jaren bovendien gewezen op tendensen die een adequate oplossing van dergelijke problemen in de weg staan, zoals overmatig gebruik van concepten uit het bedrijfsleven, uitholling van de democratische rechtsorde, gebrek aan moreel leiderschap, en korte termijn-denken in de politiek. Zij roepen op tot grotere participatie van burgers en bedrijven, een brede blik op welvaart, helderheid over de taak van de overheid en ruimte voor de daar werkzame professionals zoals leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten..Ook klinkt de roep om innovatie van processen van beleid en wetgeving en een nieuwe bestuurscultuur, om een continu lerende overheid mogelijk te maken die in datgene wat zij voorstaat zelf een voorbeeldrol vervult. Practice what you preach and lead by example.

Tegen deze achtergrond heeft public auditing als doelstelling om Goed Openbaar Bestuur te helpen realiseren en publieke verantwoording te bevorderen en mee vorm te geven. Essentieel voor het ontwikkelen van bestuurskracht en een effectieve reporting supply chain zijn heldere doelen en verwachtingen, duidelijk belegde verantwoordelijkheden en adequate financiële en niet-financiële informatie voor sturing en verantwoording. Een goede interne audit (afdeling) en een onafhankelijke, professioneel-kritische externe auditor zijn onmisbare schakels in de keten. Financial auditing, performance auditing en compliance auditing zijn de hoofdgerechten op het public auditmenu. De bijdragen van de auditor zijn idealiter ‘Triple A’: ambassadeur, adviseur en assurance provider.   

Hoe kunnen we aan de 'technische laag' van auditing de bredere blik op het 'waartoe?' en 'met wie?' toevoegen? En wat heeft het diepere inzicht in de eigenaardigheden van het management in de publieke sector, met de bijbehorende inherente en actuele uitdagingen ons te bieden? En kunnen publieke sector-auditors de krachten bundelen om consistente oplossingen voor sector-overstijgende ontwikkelingen aan te dragen?

Het erkennen en doorgronden van de fundamentals stelt ons in staat om de vertaalslag te maken naar effectieve publieke verslaggevings- en auditconcepten: op consistente wijze publieke verantwoording afleggen over gerealiseerde publieke waarde aan de stakeholders - verticaal én horizontaal. Uiteraard doen wij in onze verkenning van actualia rond rechtmatigheid, doelmatigheid/doeltreffendheid en IPSAS/EPSAS onverminderd ons voordeel met beproefde privaat gedachtegoed zoals Integrated Reporting, IFRS of RJ-uitingen.

Doelstelling
Tijdens de Public auditing en accounting: trends en ontwikkelingen dag gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht verdiepen in het eigene van de publieke sector, goed openbaar bestuur en de verslaggeving en audit daarbinnen
  • Doorgronden van actuele uitdagingen bij het realiseren van goed openbaar bestuur en publieke waarde
  • Leren over actualia in verslaggeving en controle binnen de verschillende deelsectoren binnen het publieke domein
  • Leren over de (on)mogelijkheden in wet- en regelgeving
  • Denkkaders opdoen over de rol van de controlerend accountant & kwaliteitsissues
  • Leren over ontwikkelingen op verslagleggingsgebied in de publieke sector aangaande niet-financiële informatie
  • Handvatten opdoen om de samenwerking tussen externe auditors en (interne) financials verder te optimaliseren

Inhoud
Tijdens deze Public auditing en accounting dag gaan we kijken hoe we inzichten en ontwikkelingen uit de bestuurskunde en bedrijfseconomie (meer) kunnen integreren in ons denken over 'Goed Bestuur' en public auditing en accounting.

Wat zien we aan ontwikkelingen in het bestuurlijk denken en hoe beïnvloeden deze de principes en praktijken van publieke verantwoording en public auditing? Welke nieuwe auditvormen zijn in opkomst? Hoe doe je recht aan de 'eigenheid' van de publieke sector? En wat pak je als individuele financial/(internal) auditor zelf op?

De dag pretendeert niet DE antwoorden aan te kunnen reiken, maar ambieert wel het denken aan te scherpen en het platform te bieden voor de dialoog over ontwikkelingen en hun (mogelijke) betekenis.

Bestemd voor
Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze cursus is ook geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn, en voor non-financials zoals beleidsmedewerkers en strategen die zich op de wondere wereld van publieke verantwoording en publieke controle willen oriënteren.

Martin Dees
Martin Dees
Martin is strategisch adviseur accountancy bij de Algemene Rekenkamer. Hij was ook werkzaam bij KPMG accountants en het ministerie van Financiën. Hij is gepromoveerd op externe verslaggeving van publieke organisaties, en was hoogleraar public sector auditing & accounting bij Nyenrode. Hij heeft passie voor goed openbaar bestuur en publieke verantwoording, en streeft daarbij naar multidisciplinaire samenwerking. Recent was hij mede-auteur van artikelen rond vernieuwing van… meer info
Koos Vos
Koos Vos
Coördinator publieke sector bij de NBA
Koos is coördinator publieke sector bij de NBA. Hij heeft ook gewerkt bij de accountants en consultants van nu PwC, vervolgens Universiteit Leiden en het ministerie van OCW. Bij de F-pool/OWC deed hij vooral opdrachten in het kader van ‘Accountabilty Toezicht en Controle (ATC)’ en was betrokken bij het opstellen van de OCW-Richtlijnen Jaarverslaggeving. Hij was ook hoofd afdeling Auditbeleid van nu de ADR, in… meer info
Actualia public auditing en accounting
Startdatum 12 oktober
do 12 oktober 2023
10:00 - 16:15