Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Actualiteiten regelgeving accountancy

Gemengde praktijk

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 13 december 2023, Nieuwegein

Prijs (excl. btw)

€ 450 (leden)

€ 520 (niet-leden)

PE

4

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten voor 2023 en de ontwikkelingen die voorzien zijn voor 2023 die met u worden besproken.

Leerdoelen
U leert de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2023 en de verwachtingen voor de rest van 2023 kennen op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Inhoud
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp

 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • Wet toekomst accountancysector
 • Wijzigingen in de (toelichtingen op de) VGBA voor 2023
 • De herziening van de NV COS Algemeen in 2023
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen met de nieuwe Standaard 220, ervaringen met Standaard 315 en nieuwe Standaarden Zekerheid bij digitaal rapporteren en Duurzaamheidsverslaggeving
 • De wijzigingen in de NVCOS voor aan assurance verwante opdrachten: Standaard 4410 (beperkte doorwerking 2022) en aan te passen Standaard 4400N
 • NBA-Handreikingen voor 2023 over Algemene vergadering en Rapporteren over fraude en continuïteit
 • Standaarden Overheidssubsidies (waar onder: Tegemoetkoming EnergieKosten)
 • Vooruitkijken naar het restant van 2023: de invoering van een nieuw kwaliteitssysteem.
 • Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven over de assurancepraktijk

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Actualiteiten regelgeving accountancy
Startdatum 13 december
wo 13 december 2023
15:00 - 20:00
Nieuwegein
Routebeschrijving