Audit efficiency met statistische steekproeven

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren.

Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico’s of besparingen, waarbij omvang van de werkzaamheden relatief beperkt is en de uitkomsten objectief meetbaar.

Doelstelling
Aan het eind van de training heeft u een goed beeld waar het gebruik van steekproeven waarde toevoegt en heeft u kennis verkregen om steekproeven in de praktijk te kunnen toepassen, waarbij u tevens steekproeven weet te plaatsen naast andere technische hulpmiddelen zoals data-analyse.

Inhoud
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt stap voor stap de theorie rondom steekproeven in de controle uitgelegd.

  • Geldsteekproef versus postensteekproef
  • Omvang van de steekproef
  • Gebruik van voorinformatie bij toepassen steekproeven
  • Omvang van de steekproef
  • Evaluatie van de steekproef
  • Steekproef om te schatten

Tijdens de sessie bestaat voldoende ruimte voor discussie en uw specifieke vragen.

Bestemd voor
Internal auditors