Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Betrokkenheid door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Binden en behouden: hoe maak jij het verschil?

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 11 april 2023, Leusden

Prijs (excl. btw)

€ 399 (leden)

€ 399 (niet-leden)

Betrokkenheid door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: In het kort

Het juiste arbeidsvoorwaardenpakket is van essentieel belang voor jouw positie op de arbeidsmarkt. Arbeidsvoorwaarden vormen dan ook een onderdeel van het werkgeversimago! Jij moet er als werkgever echt uitspringen wil je de beste medewerkers voor jouw organisatie vinden én talenten aan je binden. Maar hoe maakt jouw organisatie het verschil met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden? Wat zijn anno 2023 prikkelende (secundaire en tertiaire) arbeidsvoorwaarden? Hoe pas je ze toe en wat leveren ze op?

Tijdens dit event vanuit AFAS Leusden krijg je inzicht in moderne, creatieve en duurzame arbeidsvoorwaarden. Deskundige keynotes leren welke nieuwe voorwaarden bijdragen aan behoud en hoe je deze integreert binnen je bestaande pakket. We leren je hoe je om moet gaan met de nieuwe mobiliteitsregelingen, hoe je vakantie- en verlofregelingen afschaft en hoe je met OR in co-creatie nieuwe en op maat arbeidsvoorwaarden kan vormgeven.

HR-collega’s vanuit ZLM, Enrise en Siemens illustreren de theorie met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zij delen onder andere hoe zij medewerkers tegen korting vakantiehuizen aanbieden, hoe een team mede de eigen beloning vaststelt en hoe je een life coach inzet bij mentaal welzijn.|

Tot slot laat topondernemer Annemarie van Gaal zien hoe zij met een breed bonussysteem en het stimuleren van zelfregie het verschil binnen haar organisaties heeft gemaakt. Met een sterker commitment van medewerkers én meer ondernemerschap tot gevolg!

Na afloop van dit event weet je:

 • Welke bijzondere arbeidsvoorwaarden in de praktijk worden toegepast.
 • Welke aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden de loyaliteit van medewerkers bevorderen.
 • Hoe je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden toepast op individu en team.
 • Hoe je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in co-creatie met medewerkers realiseert.
 • Hoe je het mobiliteitsbeleid duurzamer en aantrekkelijk maakt voor medewerkers.

En neem je als bagage mee:

 • Je krijgt inzicht in hoe arbeidsvoorwaarden bijdragen aan tevreden en gemotiveerde medewerkers. 
 • Je weet wat arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maken en wat medewerkers verwachten.
 • Je hebt inspiratie opgedaan hoe arbeidsvoorwaarden bijdragen aan het succes van organisatie en medewerker.
 • Je begrijpt de cruciale rol van HR in het optimaal toepassen en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden.
 • Je krijgt input van collega’s die hier al mee aan de slag zijn gegaan.

Voor wie is dit event:
Het event is voor iedereen die een rol vervult bij het opzetten en uitvoeren van een aantrekkelijk beloningsbeleid: HR-managers en -adviseurs, Business Partners, financieel managers, controllers en leidinggevenden. Diverse doelgroepen dus, omdat er niet één afdeling alleen verantwoordelijk is voor een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Het is de optelsom die leidt tot succes.

Businesspartner

Dit programma wordt uitgevoerd door onze businesspartner HR Academy. Na inschrijving ontvang je overige correspondentie van HR Academy. 

12.30 Inloop en lunch voor deelnemers aan het event

13.15 - 13.20 Opening

Door: dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra, Principal HR Consultant bij Human Capital Group


13.20 - 13.45 Aantrekkelijk werkgeverschap: wat vinden huidige medewerkers?

Door: Raymond Welmers, Partner, PwC Netherlands

De krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment nijpender dan ooit. Opvallend genoeg echter heeft niet iedere organisatie in gelijke mate last van die schaarste, zelfs binnen eenzelfde bedrijfstak. Hoe kan dat? En vooral: wat doen die bedrijven en instellingen dan anders dan hun ‘arbeidsmarktconcurrenten’? Raymond Welmers gaat in zijn bijdrage aan de hand van recent onderzoek en praktijkvoorbeelden in op de volgende onderwerpen:

 • PwC’s Hopes & Fears onderzoek: welke elementen zijn op dit moment het meest belangrijk in aantrekkelijkheid van organisaties op de arbeidsmarkt? En welke verschuivingen zien we?
 • Welke rol speelt de People Value Proposition & Total Rewards: ‘lessons learned’

13.45 - 14.10 Case: ZLM Verzekeringen - Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden gericht op behoud van medewerkers en op een sterke positie op de arbeidsmarkt

Door: Niels van Bakergem, Teamleider HR bij ZLM Verzekeringen

ZLM is een regionale en onderlinge verzekeraar in Zeeland en Brabant met 300 medewerkers. Het bedrijf kenmerkt zich door een persoonlijke en betrokken cultuur en hoge klanttevredenheid. In zijn bijdrage gaat Niels van Bakergem in op deze specifieke cultuur en hoe zich dat vertaalt naar arbeidsvoorwaarden die daarop aansluiten. Zo heeft ZLM onder andere gratis lunchfaciliteiten, er zijn vakantiehuizen beschikbaar voor medewerkers, kennen ze geen financiële targets en is overwerk niet de norm. Deze zogenaamde tertiaire arbeidsvoorwaarden zorgen voor een grote loyaliteit van medewerkers, zeer laag verloop en heefter toe geleid dat ze twee keer uit de bus gekomen als beste werkgever van Nederland in de categorie Financiële dienstverlening. En dat terwijl ze in die tijd geen HR afdeling hadden.

14.10 - 14.25 Pauze


14.25 - 14.45 Wendbaar en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: nut en noodzaak

Door: Esther Flipse, Consultant Moderniseren Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsvoorwaardenspecialist

Esther Flipse zoemt in op relevante trends en ontwikkelingen en deelt daarbij interessante praktijkvoorbeelden op het gebied van arbeidsvoorwaardelijk ondersteunen van duurzaamheidsdoelstellingen, duurzame inzetbaarheid, diversiteit, inclusie, flexibiliteit en keuzevrijheid, aansluitend op de individuele wensen van de medewerkers. Daarbij laat zij zien hoe een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenbeleid invulling geeft aan de autonomie en persoonlijke wensen van de medewerker én de bedrijfsvoering ondersteunt.

14.45 - 15.10 Case: Siemens Nederland: naar een modern, transparant en flexibel beloningsysteem

Door: Remi Smeets, Hoofd P&O & Thijs Garritsen, Compensation & Benefits Specialist

Siemens is in Nederland actief sinds 1879 en transformeert van traditioneel technisch bedrijf naar een organisatie waarin invulling wordt gegeven aan het digitaliseren en automatiseren van de industrie, infrastructuur en mobiliteit. Niet alleen zet Siemens zich in voor een duurzame samenleving, ook willen zij er voor zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaarheid zijn en blijven. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn daarbij van groot belang. Om deze reden zijn ook de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk geflexibiliseerd. Momenteel zet Siemens de laatste stap in een proces waarmee een modern, transparant en flexibel beloningssysteem wordt ingevoerd.

15.10 - 15.25 Pauze


15.25 - 15.50 Case: Enrise - Een bedrijf zonder HR afdeling en toch gelukkige werknemers

Door: Renate Vervaart, Inhouse recruiter en HR specialist Enrise

Bij Enrise staat iedereen aan het stuur. Vanuit zelfsturende teams is iedereen verantwoordelijk voor de koers van Enrise. Er is geen management en de aandeelhouder kan alleen ingrijpen in uitzonderlijke gevallen. Als werknemer heb je veel vrijheid, maar bij die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Hoe zorg je in een organisatie zonder managers en specifieke afdelingen voor een goed HR beleid? Hoe zorg je dat iedereen een eerlijke beloning krijgt voor het werk als ieder team hier zelf verantwoordelijk voor is? Renate Vervaart vertelt hoe zij het binnen Enrise aanpakken en wat haar rol hierin is.


15.50 - 16.30 Keynote: Aantrekkelijk belonen vraagt om lef en ondernemerschap
Door: Annemarie van Gaal, Ondernemer en investeerder

Succes vraagt om ondernemerschap en lef, aldus Annemarie van Gaal. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit haar praktijk laat zij zien hoe het durven introduceren van andere vormen van belonen, je helpen bij het behouden van medewerkers en het verbeteren van resultaten. Daarbij presenteert zij een organisatie breed bonussysteem dat financiële verantwoordelijkheid lager in de organisatie neerlegt en daarmee commitment versterkt en collegialiteit aanwakkert. Ook vertelt Annemarie hoe het stimuleren van zelfregie geldstromen binnen de organisatie beïnvloedt en bijdraagt tot kostenefficiency en een hogere betrokkenheid.

16.30 - 16.45 Afsluiting event door Jan Tjerk Boonstra

16.45 - 17.30 Drankje en hapjes

Annemarie van Gaal
Annemarie van Gaal
Ondernemer, investeerder, auteur en columnist
Ik geniet van het podium, maar nog meer geniet ik ervan om anderen te inspireren en motiveren om anders te denken. Een lezing is wat mij betreft pas geslaagd als iedereen met minimaal drie nieuwe inzichten en vijf ideeën de zaal verlaat. meer info
Esther Flipse
Esther Flipse
Specialist, adviseur en trainer voor moderne arbeidsvoorwaarden en beloning
Esther Flipse is een HR / Compensation & Benefits specialist in hart en nieren. Een bevlogen vakvrouw die met veel deskundigheid organisaties adviseert en succesvol verder helpt met toekomstgericht beloningsbeleid binnen de strategische doelstellingen. meer info
Jan Tjerk Boonstra
Jan Tjerk Boonstra
Organisatieadviseur, publicist en docent
Jan Tjerk is een ervaren HR-adviseur op diverse thema’s zoals strategisch HRM, strategisch beloningsbeleid (bijvoorbeeld voor bestuurders), performance management, strategische personeelsplanning en organisatie-inrichting en -ontwikkeling. Jan Tjerk doceert masterclasses m.b.t. HR-ontwikkeling (en specifiek HR-business partner), empowerment en eigen regie, talentontwikkeling, performance en belonen, organisatie- en teamontwikkeling en job crafting. Jan Tjerk is naast zijn werk voor Human Capital Group en HR Academy tevens verbonden aan… meer info
Betrokkenheid door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Startdatum 11 april
di 11 april 2023
12:30 - 16:45
Leusden
Routebeschrijving