Communicatieve vaardigheden Nieuwe Stijl MKB

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Voor Trainees die vanaf 1 januari 2017 zijn gestart aan de Praktijkopleiding zijn nieuwe eindtermen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een volledig nieuw trainingstraject op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Het traject begint met een online Nulmeting. De Nulmeting bestaat uit een online zelfassessment en een 360-feedback die toetst waar je staat bij aanvang van het traject. Je ontvangt een heldere en bruikbare rapportage dat als handvat dient bij het opstellen van je Persoonlijk ontwikkelingsplan.

In dit POP definieer je welke punten in jouw ontwikkeling op het gebied van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden nog extra aandacht nodig hebben, maar ook welke talenten je verder wilt ontwikkelen en uitbouwen.

Het trainingsprogramma bestaat uit in totaal negen trainingsdagen, elk jaar volg je dus drie trainingsdagen. Dit programma is specifiek ontwikkeld om je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden op het niveau te brengen zoals die zijn beschreven in de Generieke Eindtermen.

Bij het vernieuwde programma hoort ook een viertal intervisiebijeenkomsten, verdeeld over de eerste twee jaren. Deze worden gecombineerd met de trainingsbijeenkomsten, zodat je daar geen extra dagen en reistijd voor nodig hebt.

Het programma voor de eerste vijf trainingsdagen is voor iedereen gelijk, maar op basis van je POP wordt wel aan je persoonlijke leerdoelen gewerkt. Het derde jaar bestaat uit keuzemodules. Omdat je op dit moment mogelijk nog niet precies weet waar over twee jaar je interesses liggen en hoe je carrièreplan eruit ziet, biedt NBA Opleidingen in eerste instantie het pakket aan voor de eerste vijf trainingsdagen.

Aan het begin van het derde jaar kun je dan op basis van jouw eigen wensen inschrijven voor de keuzemodules. Dan kan bij NBA Opleidingen, maar je bent uiteraard vrij om dat te doen waar je wilt. NBA Opleidingen zal in elk geval zeker een pakket keuzemodules ontwikkelen en aanbieden.

NBA Opleidingen biedt twee varianten aan: de assurancevariant en de Mkb-variant.

Beijk het traject communicatieve vaardigheden assurance

Bekijk het traject communicatieve vaardigheden mkb

Kijk voor meer informatie, data en locaties op nbaopleidingen.nl

Doelstelling

Inhoud

  • Gespreksvaardigheden
  • Adviesvaardigheden
  • Schriftelijk rapporteren
  • Gespreksvaardigheden Verdieping
  • Zeg wat je ziet
  • Intervisie

Bestemd voor