Controller & Continuïteit

Wendbaar zijn en blijven

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Een crisis als de huidige maakt voor de meeste organisaties pijnlijk duidelijk dat continuïteit niet vanzelfsprekend is. Niemand kan echt de kansen op een pandemie en de soms ronduit desastreuse gevolgen ervan voorspellen. Ook hier geldt het adagium 'survival of the fittest'. Voor een moderne organisatie betekent dat wendbaar zijn en blijven. Wat vet op de botten kan geen kwaad, maar het kan ook verlammen en aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid vertragen.

Als controller ben je in zekere zin een 'bedrijfsarts' en daarmee een hoeder van organisatorische gezondheid en faciliteer je het succesvol aanpassen aan een veranderende werkelijkheid. Je kunt al een diagnose stellen en een aanpak bieden voor er specialisten aan te pas moeten komen. Dat betekent het op peil brengen en houden van basisinzichten maar ook kunnen schakelen met specialisten. Ook hier geldt immers voorkomen is beter dan genezen.

Doelstelling

In dit programma gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leren beoordelen van de strategische koers van de eigen organisatie en hoe die bij te stellen, waar nodig
  • Inzichten verkrijgen over hoe je een organisatie aanpast en welke rol cultuur daarbij speelt
  • Leren hoe je financiering veilig kunt stellen en hoe je op te stellen op richting financiers
  • Kennis opdoen over wat de juridische consequenties zijn als de 'noodrem' onvermijdelijk blijkt

Inhoud

Met dit compacte programma adresseren we het thema 'continuïteit' vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven die elkaar onderling raken en beïnvloeden. De dag is interactief van opzet. De groepsgrootte is beperkt tot max 12 deelnemers om ruimte te garanderen voor praktijkbeleving van de deelnemers.

Bestemd voor

Accountants in business en andere financiële professionals betrokken bij de continuïteit en het welvaren van de eigen organisatie.

Alvast verdiepen in het onderwerp continuïteit? Lees het interview met Jan de Kroon over deze cursus op FM.nl.