Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

CSRD/ESRS

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 21 november 2023, Amersfoort | Wachtlijst

Prijs (excl. btw)

€ 795 (leden)

€ 895 (niet-leden)

PE

7

De cursus CSRD/ESRS gaat over de voorschriften waaraan duurzaamheidsrapportage vanaf 2024 moeten voldoen. In de duurzaamheidsrapportage verantwoorden ondernemingen zich over de milieu, sociale en governance (ESG) aspecten. Het gaat daarbij zowel om de impact van de ondernemingen op deze aspecten alswel de risico’s en kansen die uit deze aspecten voortvloeien voor de onderneming (dubbele materialiteit). Accountants of andere assurance providers zullen de duurzaamheidsrapportage voorzien van een vorm van zekerheid.

Grote organisaties van openbaar belang (OOB), zoals beursgenoteerde ondernemingen, dienen voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2024 te voldoen aan de CSRD/ESRS. Voor de overige grote ondernemingen geldt deze verplichting een jaar later. Om aan deze omvangrijke verplichtingen (de ESRS beslaan meer dan 500 pagina’s A-4) te kunnen voldoen zullen veel datapunten moeten worden verzameld en schattingen worden gemaakt. Ook zullen informatiesystemen moeten worden gebouwd en/of worden uitgebreid. Het hele proces zal moeten starten met het identificeren van impacts, risico’s en kansen en het formuleren van strategie en beleid.

Doelstelling
Na deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van de inhoud van de CSRD en ken je de verschillen ten opzichte van de voorschriften uit het Besluit bekendmaking niet financiële informatie (BNFI);
  • Weet je of, en zo ja wanneer, de CSRD/ESRS voor jouw organisatie van toepassing zijn;
  • Heb je een overzicht van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) welk door European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zijn opgesteld, alsmede de status daarvan;
  • Ken je de inhoud van de cross cutting ESRS (2) en de belangrijkste verschillen met IFRS 1S die is uitgegeven door de International Sustainability Standards Board (ISSB) en weet je wat dubbele materialiteit inhoudt;
  • Weet je wie de belanghebbenden bij de duurzaamheidsverslagen zijn;
  • Heb je een beeld van de benodigde datapunten, mogelijke schattingen, informatiesystemen en de uitdagingen daarbij;
  • Weet je welke mate van assurance vereist wordt en heb je een beeld van de werkzaamheden die door de accountant hiervoor moeten worden uitgevoerd en eventuele aandachtspunten die de accountant zal hebben; en
  • Ken je de zorgen die ten aanzien van de voorschriften bestaan (onder meer door de Raad voor de Jaarverslaggeving geuit).

Inhoud
In één cursusdag behandelen de docenten de CSRD en de ESRS op hoofdlijnen. Verder wordt aan de hand van een praktijk casus uit de adviespraktijk een beeld geschetst van de uitdagingen om impact, risico’s en ’kansen te identificeren, de strategie en het beleid te formuleren en de benodigde data punten te identificeren en verzamelen alsmede inzake het bouwen/uitbreiden van informatiesystemen. Ook wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren en aandachtspunten die men kan verwachten vanuit de accountant.

Bestemd voor 
Accountants, interne en overheidsaccountants, controllers, accountants in business 

Tristan Helsloot
Tristan Helsloot
Director Sustainability Assurance & Reporting, former Lecturer Financial Auditing Nyenrode Business University meer info
Ton Meershoek
Ton Meershoek
Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit, IOSCO C1 observer IFRS IC en former member of the Advisory Council of the IASB. meer info
CSRD/ESRS
Startdatum 21 november
di 21 november 2023
9:00 - 17:30
Amersfoort
Routebeschrijving