Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Cultuur in kaart brengen

Grip op je eigen organisatiecultuur

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
Cultuur veranderen of beïnvloeden begint bij een nulmeting in het heden. Ook het vinden van urgentie, draagvlak en wilskracht voor verbeteringen en veranderingen in een organisatiecultuur begint bij een goede analyse en duidelijke visie. Tijdens deze training leer je je eigen organisatiecultuur beter kennen, herkennen en typeren. Na afloop heb je de eigen organisatiecultuur in kaart gebracht en heb je de tools om aan de slag te gaan in de organisatie.

Wat voor soort type cultuur heeft jouw organisatie eigenlijk? Is er veel machtsafstand of weinig? Hoe risicomijdend is de cultuur? Is er een focus op de lange of op de korte termijn? En hoe herken je dit in praktijk?

Cultuur veranderen of beïnvloeden begint bij een nulmeting in het heden. Pas als je weet wat A is, kun je de reis van A naar B inzetten. Ook het vinden van urgentie, draagvlak en wilskracht voor verbeteringen en veranderingen in een organisatiecultuur begint bij een goede analyse en duidelijke visie.

Doelstellingen

We behandelen de cultuurdimensies van Hofstede en het integrated culture framework en je gaat je eigen organisatie in kaart te brengen langs deze toetsingskaders. We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Begrip krijgen van de cultuurdimensies van Hofstede en waarom dit van belang is bij het in beeld krijgen van je organisatiecultuur
  • Begrip van- en aan de slag gaan met het integrated culture framework
  • Reflecteren op de uitkomsten van jouw cultuurtypering
  • Het herkennen van cultuurstijlen in de werkpraktijk van elke dag
  • Het maken van verschil: welke cultuurvisie of cultuurstrategie streef je na?
  • Welke rol kun jij spelen in het veranderen of verbeteren van organisatiecultuur?

Inhoud

Tijdens deze training leer je je eigen organisatiecultuur beter kennen, herkennen en typeren. Grip krijgen op organisatiecultuur begint immers bij het verkrijgen van begrip van de kenmerken van je cultuur.

Cultuurpsycholoog Geert Hofstede heeft cultuurdimensies beschreven waarmee je precies dat kunt doen: de kenmerken van een cultuur in kaart brengen. De wetenschap heeft in de tussentijd niet stilgestaan: het model van Hofstede is verfijnd en toegepast op organisatieculturen met het integrated culture framework. We behandelen in één dag deze twee meest in de praktijk toepasbare modellen.

Na afloop heb je je eigen organisatiecultuur in kaart gebracht en heb je de tools om aan de slag te gaan met organisatiecultuur.

Bestemd voor

Iedere accountant in business, controller, of toezichthouder die de organisatiecultuur wil onderzoeken, evalueren en een rol vervult (of wil vervullen) in het in kaart brengen van de cultuur binnen de eigen organisatie.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.