Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

DCF - bedrijfswaardering

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
Verdiep je kennis van bedrijfswaardering op basis van de DCF-methode. Krijg inzicht in de achtergronden en denkkaders van de DCF-methode. Leer hoe je DCF waardering kunt gebruiken als een gerede kans bestaat dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar is of komt. Leer de uitkomst van een DCF model vertalen in waarderingsmultiples en deze op juiste wijze te interpreteren.

Het waarderen van ondernemingen is vooruitkijken en in grote hoge mate afhankelijk van de toekomstvisie omtrent groei, marges en risico's. Als basis voor een bedrijfswaardering wordt vaak gebruik gemaakt van de jaarrekening. De jaarrekening geeft echter informatie over het verleden. Een financieel model waarin de jaarrekeningen over de afgelopen 3-5 jaar zijn opgenomen, geeft inzicht in de ontwikkeling van de kerncijfers van een onderneming: omzetgroei, brutomarges, kostendrijvers, operationele en nettowinst, werkkapitaal, investeringen en vrije kasstromen.

Aan de hand van een analyse van het verleden en een toekomstvisie kunnen consistente financiële projecties gemaakt worden, waarbij een naadloze koppeling tussen winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht gecreëerd wordt.

Uit de financiële projecties kan een discounted cashflow (DCF) model opgesteld worden. DCF-modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt om de waarde van een onderneming te bepalen. Volgens deze waarderingsmethode bepaalt de som van de toekomstige kasstromen de waarde van de onderneming op basis van de in het model toegepaste toekomstvisie.

Continuïteit is het uitgangspunt van een DCF waardering. De impliciete veronderstelling van DCF waarderingen is die van 'going concern'; de onderneming blijft voor altijd bestaan en de waarde daarvan wordt uitgedrukt in de eindwaarde ('terminal value').

Doelstelling
Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Verdiepen van kennis van bedrijfswaardering op basis van de DCF-methode
 • Inzicht verkrijgen in de achtergronden en denkkaders van de DCF-methode
 • Hoe DCF waardering gebruiken als een gerede kans bestaat dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar is of komt
 • Leren vertalen van de uitkomst van een DCF model in waarderingsmultiples en deze op juiste wijze interpreteren

Inhoud
Tijdens deze cursus zullen de deelnemers aan de slag gaan met een geïntegreerde casus in Excel. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

 • Structuur van het financiële model van de casus en analyse van de historische cijfers
 • Consistente tabellen ten aanzien van autonome groei, marges, kostendrijvers, werkkapitaal, liquiditeiten en financieringsbehoeftes
 • Kasstroomoverzicht vanuit de winst- en verliesrekening en de balans
 • Sluiten van de balans middels iteratieve berekeningen
 • Financiële projecties
 • Integreren van een DCF-analyse in het financiële model
 • Bepalingsmethodes van de gemiddelde gewogen vermogensvoet van een onderneming
 • Toepassen van scenario- en gevoeligheidsanalyses
 • Vertalen van een DCF-waardering in zogenaamde waarderingsmultiples

De veronderstelde voorkennis voor deelname aan deze cursus is de stof zoals behandeld in de cursus 'Value based management: waardering onderneming'. Dit betreft zowel de inhoud als de daarin behandelde Excel vaardigheden.

Bestemd voor
Accountants in business, bedrijfsadviseurs, financieel managers, analisten, controllers, accountants.

Neem je eigen laptop mee waarop Excel is geïnstalleerd.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.