Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

De publieke sector in paradoxen

het vergroten van je strategische handelingsperspectief

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

  • RC's en EICPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs
  • De cursus bestaat uit 2 fysieke dagen en 1 tussenliggende online sessie (3 uur)

" Je gaat het pas zien als je het doorhebt"
Johan Cruijff

Organisaties in de publieke sector hebben te maken met groeiende complexiteit en druk voor verandering, zowel intern als extern. Zij zien zichzelf dagelijks geconfronteerd met verschillende paradoxen inherent aan de eigenheid van de publieke context.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • De per definitie lange termijn aard van de organisatie haar raison d'être, versus de korte tijdshorizonten van de politieke arena.
  • Dat aan de ene kant zelden voldoende middelen beschikbaar lijken voor effectieve uitvoering van het primaire proces, terwijl het aan de andere kant 'too essential to fail' organisaties betreft.
  • Relatief veel intrinsiek gemotiveerde mensen die in de publieke sector werken enerzijds en relatief hoge cijfers van verzuim en ziekte anderzijds.
  • Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in rap tempo en vragen om wendbaarheid, terwijl juist die wendbaarheid door een schier onbevredigbare assurance-behoefte onder steeds grotere druk staat.

Hoe ga je met dergelijke structureel op gespannen voet met elkaar staande aspecten in je werk om? Hoe kun je daar meer grip krijgen, om zo de slagkracht van je organisatie te vergroten? Hoe behoud je je eigen bevlogenheid en die van je teamleden in een setting vol (schijnbare) tegenstellingen? Hoe houd je in het vizier wat de bedoeling is? Hoe kun je als financial daar je rol in pakken?

Deze cursus heeft als motto "Je gaat het pas zien als je het doorhebt" 'en dan wordt het ook leuk. Er ontstaat handelingsperspectief. Om dit te bereiken, bespreken en oefenen we met praktische denkkaders, voorbeelden en cases. We hanteren verschillende strategische perspectieven maar blijven dicht bij de praktijk. Discussies met vakgenoten en persoonlijke aandacht van de docent vergroten de leerervaring.

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Herkennen en duiden van strategische spanningen in je eenheid, divisie of organisatie als geheel
  • Begrijpen hoe weerbarstige vraagstukken aan te pakken en effectief op tegenwerking te anticiperen
  • Leren hoe je je rol als sparringpartner kunt versterken
  • Leren (beter) overbrengen van inzichten en de urgenties die onderliggend zijn aan (financiële) getallen waarop wordt gestuurd.

Inhoud

In de cursus maken we onder meer kennis met outside-in en inside-out denken en synthesevorming. Daarnaast passeren nog tien strategische spanningsvelden de revue die, waar relevant, worden gekoppeld aan de praktijk van de deelnemers. Daardoor komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Deelnemers leren om het kiezen tussen bestaande oplossingen te overstijgen en zelf iets nieuws te maken dat beter werkt, meer motiveert en conflict omzet in constructieve discussie.

Op de eerste dag worden vraagstukken verkend en een beproefd strategisch denkkader geïntroduceerd. Hiermee gaan de deelnemers in teams aan de slag. Tijdens de online sessies wordt hier samen met de docent op teamniveau gediscussieerd. Op de laatste dag komt alles bij elkaar: de praktische vraagstukken, de spanningen daarin en nieuwe oplossingen om deze te overstijgen.

Bestemd voor

Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

Alvast meer weten over de Cruyffiaanse denkmethode? Lees hier het interview met Martijn Rademakers over deze methode op FM.nl.