Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Duurzaamheid in de Samenstelpraktijk

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Er is ook een interactief webinar over dit onderwerp.

Bent je werkzaam binnen de brede samenstel- en adviespraktijk. Dan is dit een fysieke bijeenkomst voor jou om invulling te geven aan de onderdelen “Basis” en het kennisgerichte deel van “Onthouden & Begrijpen” van het verplichte thema Duurzaamheid. De kern: hoe is duurzaamheid op het werk en het werkveld van toepassing. 

Leerdoelen 
Een invulling van de volgende leerdoelen wordt bereikt: 
 

 • Het maatschappelijke vraagstuk – inclusief ontwikkelingen daarin - rondom duurzaamheid en ESG duiden 
 • Invulling geven voor de cliënten en de accountantseenheid aan het maatschappelijk vraagstuk rondom duurzaamheid en ESG en de ontwikkelingen daarin 
 • Kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving om deze op een pragmatische wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten en in de verantwoording van bijvoorbeeld subsidie- of fiscale regelingen 
 • Het kunnen verkrijgen van (reguliere) verantwoordingsinformatie door de cliënten, uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie 

Inhoud
Na een introductie met (meer) algemene kennis over duurzaamheid wordt het wet- en regelgevend kader besproken. Daarna wordt aandacht geschonken aan het raamwerk van geïntegreerde rapportering, risicoanalyse en de materialiteitsanalyse. Daarna wordt ingegaan op “Duurzaamheid in de accountantseenheid”. Afsluitend wordt een korte reflectie gevraagd. 

Het programma van de bijeenkomst is het volgende 

Algemeen 

 • Inleiding 
 • Aanleiding voor de training 
 • Aanpak in de training 
   

Inventarisatie 

 • Raakvlakken met uw praktijk: een inventarisatie en overzicht van actuele aspecten 

De landschappen  

 • Het landschap van duurzaamheid en ESG: maatschappij en ontwikkelingen 
 • Wet- en regelgeving in vogelvlucht 
 • Wet- en regelgeving in meer detail (CSRD en EU-Taxonomie) 
 • Wet- en regelgeving die verwacht wordt 

Uw cliënten 

 • De 3-stappen duurzaamheidsbeoordeling 
 • (basis) Risicoanalyse in de waardeketen bij cliënten 
 • (basis) Materialiteitsanalyse bij cliënten
 • (basis) Subsidieregelingen
 • (basis) Fiscaliteiten
 • Aanzet tot toepasbaar maken bij cliënten (integrated reporting raamwerk)

De accountantseenheid 

 • Aan de slag in de accountantseenheid met het voorbereidings- en transitieproces 
 • Welke diensten worden aangeboden 

Afsluiting 

 • Terugkoppeling op eerdere Inventarisatie 
 • Korte reflectie op leerdoelen 
 • Algehele afsluiting 

In de syllabus voor deelnemers wordt verwezen naar een aantal basisdocumenten (“need to know”) en een aantal mogelijke aanvullingen daarop (“nice to know”). 

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod; 
    - Kennisoverdracht 
    - Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen 
    - Reflectie 

Bestemd voor
Accountants in de samenstel- en adviespraktijk