Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Duurzaamheid in één dag voor de Samenstelpraktijk *Nieuw*

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

wo 26 april 2023, Zwolle

do 25 mei 2023, Dordrecht

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

PE

8

Bent u werkzaam binnen de brede samenstel- en adviespraktijk. Dan is dit een fysieke bijeenkomst voor u om invulling te geven aan de onderdelen “Basis” en het kennisgerichte deel van “Onthouden & Begrijpen” en van “Toepassen & Analyseren” van het verplichte thema Duurzaamheid. De kern: hoe is duurzaamheid op het werk en het werkveld van toepassing. Dat wordt in theorie en met behulp van cases aan de orde gesteld.

 • Leerdoelen
  Een invulling van (een deel van) de volgende leerdoelen wordt bereikt:
 • Het maatschappelijke vraagstuk – inclusief ontwikkelingen daarin - rondom duurzaamheid en ESG duiden
 • Invulling geven voor de cliënten en de accountantseenheid aan het maatschappelijk vraagstuk rondom duurzaamheid en ESG en de ontwikkelingen daarin
 • Kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving om deze op een pragmatische wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten
 • Het kunnen verkrijgen van (reguliere) verantwoordingsinformatie door de cliënten, uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie
 • Kennis en inzicht om de brug te slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatiedoelen en -activiteiten anderzijds.
 • Het duiden van gevolgen voor de accountantseenheid.

Inhoud
Na een introductie met (meer) algemene kennis over duurzaamheid wordt het wet- en regelgevend kader besproken. Daarna wordt aandacht geschonken aan het raamwerk van geïntegreerde rapportering, risicoanalyse en de materialiteitsanalyse. Daarna wordt ingegaan op “Duurzaamheid in de accountantseenheid”. Afsluitend wordt een korte reflectie gevraagd.

Het programma van de bijeenkomst is het volgende

Algemeen

 • Inleiding
 • Aanleiding voor de training
 • Aanpak in de training

Inventarisatie

 • Raakvlakken met uw praktijk: een inventarisatie en overzicht van actuele aspecten

Openingscasus: Food4U: vroeger of later eet u iets van ons: raakvlakken inventariseren

 • De landschappen
 • Het landschap van duurzaamheid en ESG: maatschappij en ontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving in vogelvlucht
 • Wet- en regelgeving in meer detail (CSRD en EU-Taxonomie)
 • Wet- en regelgeving die verwacht wordt

Casus: Inpakken en Wegwezen: wet- en regelgeving

Uw cliënten

De 3-stappen duurzaamheidsbeoordeling

 • Duurzaamheids- en ESG-indicatoren
 • (basis) Risicoanalyse – met aandacht voor ESG-Fraude - in de waardeketen
 • (basis) Materialiteitsanalyse bij cliënten
 • (basis) Subsidieregelingen
 • (basis) Fiscaliteiten

Casus: Vastgoed in eigen beheer: de 3-stappen duurzaamheidsbeoordeling

Aanzet tot Geïntegreerde rapportering

Casus: Metaalhandel Ferro: aspecten van geïntegreerde rapportering

Aanspreekpunt voor collega’s in de accountantseenheid

 • Aan de slag in de accountantseenheid met het voorbereidings- en transitieproces
 • Welke diensten worden aangeboden
 • Welke rollen zijn er
 • Hoe worden die rollen ingevuld

Afsluiting

 • Terugkoppeling op eerdere Inventarisatie
 • Korte reflectie op leerdoelen
 • Algehele afsluiting

In de syllabus voor deelnemers wordt verwezen naar een aantal basisdocumenten (“need to know”) en een aantal mogelijke aanvullingen daarop (“nice to know”).

Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Bestemd voor
Accountants in de samenstel- en adviespraktijk

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Duurzaamheid in één dag voor de Samenstelpraktijk *Nieuw*
Startdatum 26 april
wo 26 april 2023
8:30 - 18:00
Zwolle
Routebeschrijving
Startdatum 25 mei
do 25 mei 2023
8:30 - 18:00
Dordrecht
Routebeschrijving