1 dag

Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV *Vernieuwd*

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 20 december 2022, Putten

Prijs (excl. btw)

€ 395 (leden)

€ 450 (niet-leden)

PE

4

In 4 uur weer bijgepraat over dit belangrijke onderdeel van je werkzaamheden.

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is. Daarbij gaat om de actualiteiten voor de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied

Doel    
Je neemt kennis van relevante actualiteiten in de regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe je deze in de praktijk toepast.

Inhoud
De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna onderwerpen in detail worden besproken.

De wijzigingen voor de jaarrekeningen over 2021 en 2022 en de gebeurtenissen in NBA Alert 45 komen aan de orde.

Onderwerpen
Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A          Reikwijdte, opbouw en inhoud

  • BW 2 Titel 9
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen die kernbepalingen bevatten
  • Gebeurtenissen zoals opgenomen in de NBA Alert 45

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Er is ook een interactief webinar over dit onderwerp

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV *Vernieuwd*
Startdatum 20 december
di 20 december 2022
15:00 - 20:00
Putten
Routebeschrijving