Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Financial Excel voor Accountants

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2016 en 365

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten.

Neem uw eigen cases mee! De docent helpt u tijdens de cursus graag met het oplossen van uw specifieke Excel vragen uit uw eigen praktijk.  

Doelstelling
Je leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor je dagelijkse werk als accountant. Na afloop werk je gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel.

Inhoud
Deze tweedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van deze cursus beheers je een breed scala aan geavanceerde functies van Excel die je als accountant forse tijdwinst opleveren en de kans op fouten in je spreadsheets drastisch reduceren.

Zie hier het programma

Importeren en beheren van externe gegevens  

 • Het maken en onderhouden van een datasource
 • Importeren met de Query Wizard, Refresh externe data
 • Importeren van externe gegevens met de Query Wizard

Van Data naar Informatie  

 • Het sorteren en ordenen van grote hoeveelheden gegevens
 • Het gebruik van geavanceerde filters ten behoeve van quick scans 
 • Het werken met subtotalen en het kopiëren van subtotalen

Werken met Tabellen

 • Statische brondata omzetten naar een dynamisch gegevensbereik
 • Data verrijking en aangepaste inzichten in tabellen
 • Eigenschappen van Tabellen aanpassen 

Werken met PivotTables/ DraaiTabellen

 • Tover een brij aan data om tot een overzicht voor directe interpretatie
 • DraaiTabellen maken op basis van Externe Gegevens
 • Gegevens consolideren met behulp van een DraaiTabel

Financiële functies en de analyse van gegevens  

 • Terugverdienperiode, Netto Contante Waarde, Interne Rentabiliteit
 • Verschillende scenario’s opstellen en doorberekenen
 • Werken met de Solver of de oplosser

Werken met (3D) Grafieken en Sparkline 

 • Verschillende soorten grafieken maken en beheren
 • Grafieken aanpassen: 3D grafieken/ Trendlijn en Sparkline
 • Een PivotChart of draaigrafiek maken

Periodieke rapportages en presentaties  

 • Werken met overzichten en weergave beheer
 • Rapportbeheer in Excel
 • Koppelingen met Word en PowerPoint 

Geavanceerde functies en formules  

 • Verticaal zoeken, Gebied Namen, Gegevens Valideren
 • Namen gebruiken voor rijen en kolommen 
 • Tekst Formules, Datum Formules, Formules nesten
 • Gebruik Combo Box, Spinner, Knoppen, Check Boxen

Werken met macro’s  

 • Periodiek terugkerende handelingen Opnemen en Afspelen 
 • Knoppen maken om Handelingen af te spelen
 • Een eigen Lint maken met segmenten en knoppen 
 • Relatieve en Absolute handelingen maken en aanpassen

Eigen functies in Excel programmeren 

 • Maken, gebruiken en beheren van eigen functies
 • Selectie statements opstellen 
 • Add-ins maken en gebruiken

Werkbladen klaarmaken voor distributie 

 • Een werkblad bevat meer dan tekst en getallen. Voordat u een blad vrijgeeft voor elektronische distributie, is het verstandig te bedenken hoe hiermee om te gaan
 • Bestandseigenschappen, auteursnaam, bedrijfsnaam, trefwoorden, archiveringsgegevens toevoegen en/of aanpassen en beveiligen
 • Werkbladen online delen en beveiligen via OneDrive, Dropbox, Google Drive enz.

Voorwaardelijke opmaak 

 • Data verreiken met visuele opties (Data Bars, ColorScales, Icon Sets) voor een snellere en makkelijkere interpretatie van gegevens 
 • Duplicaten of juist unieke waarden vinden en deze direct markeren 
 • Weergeven van veranderingen in Status en Trends 
 • Gebruiken van Voorwaardelijke Opmaak in Formules