Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem (ISQM-1)

Verlicht regime NVKS*Nieuw*

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

In 4 uur bijgepraat over het kwaliteitsmanagementsysteem in uw samenstelpraktijk dat tot nu toe gebaseerd is geweest op het Verlichte regime in de NVKS om daarmee aan het werk te gaan.

De International Standard on Quality Management nummer 1 (ISQM-1) is een feit. De nieuwe vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor de praktijk - dat in de loop van 2023 als verplicht zal worden voorgesteld - vormen dan ook de kern van deze cursus. Die worden met u worden besproken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat uw praktijk nu valt onder het Verlichte regime binnen de NVKS.


Leerdoelen   
U kent de basis van ISQM-1 op grond waarvan u een start kunt maken met het ontwerpen, gebruiken en beheersen van ISQM-1 in de samenstelpraktijk waarbij ook (in beperkte mate) assuranceopdrachten worden uitgevoerd (zonder wettelijke controles).

Inhoud
Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende behandeling per onderdeel van ISQM-1. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • De plaats van ISQM-1 in het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Analyse van de huidige situatie onder de NVKS

ISQM-1 in meer detail

 • Wat is ISQM-1
 • Wat zijn de herkomst en de achtergrond van ISQM-1
 • De componenten onderscheiden
 • De kwaliteitsdoelstellingen bepalen
 • Het onderkennen en inschatten van risico’s ten aanzien van de kwaliteit
 • Het ontwerpen en invoering van reacties op de risico’s
 • Informatie verkrijgen die wijst op noodzakelijke aanpassingen
 • Het monitoringsysteem
 • Overige aspecten
 • Documentatie
 • Samenloop met ISQM-2 voor Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
 • De schaalbaarheid van ISQM-1 (anders dan in de NVKS)

Aan het werk met ISQM-1

 • Tips voor de eerste implementatie van NVKS naar ISQM
 • Tijdlijn en Plan van aanpak

Door de implementatievereisten die de Koninklijke NBA kan vaststellen kan het programma worden aangepast aan die actualiteit. 

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants