Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Interactief Webinar - De Samenstellingsopdracht in 2023

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 18 april 2023

wo 14 juni 2023

ma 2 oktober 2023

Prijs (excl. btw)

€ 395 (leden)

€ 445 (niet-leden)

PE

4

Er is ook een fysieke cursus over dit onderwerp

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft  Handreikingen en Alerts daarover uitgebracht die uiteraard onderdeel zijn van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

Leerdoelen
U neemt kennis van de Standaard 4410, de (doorwerking van de) wijzigingen uit 2022 daarin – en de gerealiseerde en de verwachte wijzigingen voor 2023 - en van de NBA-Handreikingen en Alerts, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de eisen voor het houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Inhoud
De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreikingen staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

 • De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht
 • De VGBA: wijzigingen die de basis zijn voor de Samenstellingsopdracht in 2023
 • De wijzigingen in de NVCOS van 17 februari 2022 voor de Samenstellingsopdracht (werken door in 2023) en gerealiseerde en verwachte wijzigingen in 2023
 • De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening
 • Standaard 4410
 • De wijzigingen uit 2022 en 2023 in vogelvlucht
 • Beginnen met de Continuïteitsaspecten
 • De Vereisten in detail besproken
  • Uitvoering overeenkomstig de Standaard
  • Definities
  • Ethische voorschriften
  • Professionele oordeelvorming
  • Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
  • Aanvaarding en continuering van de opdracht
  • Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
  • Communicatie met het management en personen belast met governance
  • Het uitvoeren van de opdracht
  • Documentatie
  • De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen
 • Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
 • Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen (toekomstgerichte informatie en tussentijdse rapportages)
 • NBA-Handreikingen over samenstellingsopdrachten (1136 en 1147)
 • De NBA-Alert 45 over specifieke aspecten
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
 • Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht

De (relevante delen van de) Handreikingen van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht maken deel uit van het cursusmateriaal.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

 • Kennisoverdracht
 • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
 • Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

 

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Interactief Webinar - De Samenstellingsopdracht in 2023
Startdatum 18 april
di 18 april 2023
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 14 juni
wo 14 juni 2023
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 2 oktober
ma 2 oktober 2023
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 18 december
ma 18 december 2023
13:00 - 17:00
Online