Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Introductie nieuwe wet bescherming klokkenluiders

Stimuleer een integere organisatiecultuur

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
Deze interactieve, online training vormt een introductie tot de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Daarnaast gaan we in op de good practices rondom klokkenluider- en speak-up procedures. Na afloop ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en heb je een aantal praktische handvatten gekregen voor wat je nu al kunt gaan doen.

Op 18 februari 2023 is een nieuwe wet ter bescherming van klokkenluiders grotendeels in werking getreden. Deze kan een behoorlijke impact hebben. Het doel van de wet is niet alleen het beschermen van klokkenluiders maar ook het stimuleren van een open, transparante en integere organisatiecultuur. Een veilige speak-up cultuur is belangrijk omdat illegale of onethische praktijken hierdoor sneller aan het licht kunnen komen. Dit maakt het gemakkelijker om de reputatie van de organisatie te beschermen.

Deze nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is het gevolg van een Europese richtlijn. Inmiddels dient elke juridische entiteit met meer dan 250 medewerkers hieraan te voldoen. Daarnaast ook de organisaties die onder de werking van de financiële- of anti-witwas wetgeving vallen, ongeacht hun omvang. Dus ook accountantskantoren, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Organisaties met 50-249 medewerkers hoeven pas op 17 december 2023 aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Maar dan wordt het ook al tijd om je alvast voor te bereiden. Immers, elke juridische entiteit die onder de wetgeving valt moet mondelinge en schriftelijke meldkanalen opzetten en onafhankelijke personen aanwijzen die de meldingen ontvangen en opvolgen.

Binnenkort moet ook anoniem melden gefaciliteerd worden. De medewerkers moeten instemmen met de procedures. En het Huis voor klokkenluiders krijgt de bevoegdheid om boetes op te leggen.  

Wat moet je doen om deze nieuwe wet te implementeren? Wat zijn de good practices op dit vlak? Hoe kunnen medewerkers worden aangemoedigd om zich uit te spreken? Hoe verhoudt de nieuwe wetgeving zich tot NOCLAR?

Doelstellingen
Deze interactieve, online training vormt een introductie tot de nieuwe wetgeving. Daarnaast gaan we in op de good practices rondom klokkenluider- en speak-up procedures. Na afloop ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en heb je een aantal praktische handvatten gekregen voor wat je nu al kunt gaan doen.

Inhoud
Tijdens de training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Aanleiding en achtergrond van de nieuwe wetgeving
  • De EU Richtlijn en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders
  • De NOCLAR principes
  • De voordelen van een goede speak-up cultuur
  • De good practices op dit gebied

Deze online training heeft een interactief karakter. Zorg daarom voor een rustige werkplek en een goed werkende camera en microfoon. Het maximum aantal deelnemers is beperkt.

Bestemd voor 
Ethics & Compliance Officers (ook bij accountantskantoren, administratiekantoren en fiscaal adviseurs), accountants in business, interne accountants die zich bezighouden met interne onderzoeken, forensische onderzoekers.