Keuzemodule: Onderhandelen

Praktijkopleiding nieuwe stijl

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Als accountant onderhandel je dagelijks - bewust of onbewust - veelvuldig met of namens jouw klanten. Onderhandelen is een boeiend en complex spel, waarmee grote belangen gemoeid kunnen zijn. Vaak is het lastig om een stevig standpunt in te nemen zonder meteen irritatie op te wekken bij de ander. Onderhandelingen kunnen over tal van zaken gaan: over facturen, extra kosten, korting, garanties, meerwerk, de planning, termijnen, posities of personen. Onderhandelingen zijn nodig om te krijgen wat je toekomt, om duidelijke afspraken te kunnen maken maar ook om een evenwichtige relatie op te bouwen met klanten.

Vaak is het lastig om je positie te bepalen; voordat je het weet, is de sfeer bedorven, heb je meer prijs gegeven dan wenselijk is en is er een verstoorde relatie met de ander ontstaan. Voer je de onderhandeling op een goede manier, dan wordt het een uitdagend en spannend spel. Daarbij streef je naar een optimaal resultaat voor jou, voor jouw klant, voor jouw kantoor, met respect voor de belangen van de andere partij.

De theoretische ontwikkeling rond het thema 'onderhandelen' kreeg in de jaren tachtig een enorme impuls toen een team van wetenschappers aan de universiteit van Harvard een nieuwe, baanbrekende techniek ontwikkelde: de 'Harvard methode'. Met recht kunnen we spreken van de periode voor en de periode nà 'Harvard'. In de training zullen wij zowel ingaan op de klassieke methode als wel op de 'Harvard methode'. Onze benadering van het onderhandelspel is niet 'Harvard pur sang'. Waar dat zinvol is, vullen wij dat aan met elementen uit de klassieke methode, en met eigen ervaring en observaties.

Doelstelling
Deze training geeft je handvatten om effectiever en diplomatieker te onderhandelen.

Inhoud

  • De fasering binnen het onderhandelgesprek; de functie, de kansen en de risico's van elke fase
  • Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een onderhandel gesprek
  • Theorie over het klassiek onderhandelen en over de principes van de 'Harvard methode'
  • Aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken om de diplomatie en de doelmatigheid bij je onderhandelingen te verhogen
  • Onderhandel-technieken
  • Hoe hanteer je de 'objectieve criteria' bij een waarde bepaling
  • Theorie en gespreksvaardigheid om een betere onderhandelaar te worden
  • Hoe zorg ik dat de onderhandeling niet omslaat in een mogelijk conflict
  • Veel praktijk oefenmomenten met zoveel mogelijk herkenbare praktijksituaties
  • Je ontvangt een uitgebreide handout over alle stappen in een onderhandeling

De training is op de accountantspraktijk gericht. 'Real life'-cases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input. Hij fungeert als katalysator bij vragen en discussies. Het is een dynamische training, waarin hard gewerkt wordt maar meestal ook veel gelachen.

Bestemd voor

Trainees aan de praktijkopleiding nieuwe stijl